28/11/2022

Mời thi tuyển thiết kế phương án ý tưởng Khu chung cư phức hợp Sao Mai Lotus Lake

Nhằm lựa chọn phương án tối ưu nhất cho công trình “Khu chung cư phức hợp Sao Mai Lotus Lake”, Tập đoàn Sao Mai tổ chức cuộc thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình “Khu Chung cư phức hợp Sao Mai Lotus Lake”.

Với mục đích khai thác các ý tưởng sáng tạo của các cá nhân, tổ chức thiết kế kiến trúc chuyên nghiệp, Tập đoàn Sao Mai mong muốn lựa chọn được phương án thiết kế kiến trúc có chất lượng tốt nhất; có thẩm mỹ mang tính quốc tế cao; phù hợp với quy mô, tính chất, chức năng công trình; có tính khả thi cao; đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng công trình và các yêu cầu kỹ thuật khác theo quy định, làm cơ sở triển khai thiết kế chi tiết và xây dựng công trình.

1. Tên dự án: Khu Chung cư phức hợp Sao Mai Lotus Lake

2. Địa điểm xây dựng: Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3. Tên cuộc thi: Thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc công trình Khu Chung cư phức hợp Sao Mai Lotus Lake”

4. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Tập đoàn Sao Mai.

5. Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước.

6. Yêu cầu về đối tượng và điều kiện tham gia dự thi:

6.1. Đối tượng tham gia dự thi: Đối tượng dự thi là một cá nhân, tổ chức, hoặc liên danh tổ chức, cá nhân trên toàn quốc và quốc tế có điều kiện năng lực theo quy định, phù hợp với nội dung và yêu cầu của cuộc thi, có đủ kinh nghiệm chuyên môn về thiết kế.

6.2. Điều kiện của đối tượng tham gia dự thi.

6.2.1. Các đối tượng tham gia dự thi phải hội đủ các điều kiện sau:

Đối với đối tượng tham gia dự thi là tổ chức: phải có chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức và giấy phép kinh doanh phù hợp với cuộc thi; có kinh nghiệm trong việc thiết kế các dự án tương tự; chủ trì thiết kế phải có chứng chỉ hành nghề đáp ứng yêu cầu.

Đối với các đối tượng tham gia dự thi là cá nhân: phải có chứng chỉ hành nghề, bằng cấp chuyên môn đáp ứng yêu cầu; có kinh nghiệm trong việc thiết kế các dự án tương tự.

6.2.2. Những đối tượng không được tham gia thi tuyển:

Đối với đối tượng tham gia dự thi là tổ chức: không có chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức và giấy phép kinh doanh phù hợp với cuộc thi; chưa có kinh nghiệm trong việc thiết kế các dự án tương tự; chủ trì thiết kế không có chứng chỉ hành nghề đáp ứng yêu cầu.

Đối với các đối tượng tham gia dự thi là cá nhân: không có chứng chỉ hành nghề, bằng cấp chuyên môn đáp ứng yêu cầu; không có kinh nghiệm trong việc thiết kế các dự án tương tự; là thành viên của Hội đồng, Ban Tổ chức, Tổ kỹ thuật, thư ký, các cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ tổ chức thi tuyển.

6.2.3. Quy định về trường hợp Liên danh: Các đơn vị dự thi có thể liên danh với các tổ chức, cá nhân khác có đủ điều kiện đề ra tại Điểm 6.2.1 khoản này.

Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh; Biên bản liên danh phải quy định một đơn vị đứng đầu liên danh và phải được gửi tới Ban tổ chức; Mọi vấn đề về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm.

Các đơn vị dự thi có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia trong nước hoặc nước ngoài có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để đảm bảo kết quả công việc. Một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia chỉ được cộng tác với một đơn vị dự thi. Trong trường hợp này, đơn vị dự thi không cần gửi biên bản thỏa thuận cho Ban tổ chức thi tuyển mà chỉ cần nêu rõ tên và lý lịch khoa học của các chuyên gia trong bản danh sách các thành viên tham gia dự thi.

6.2.4. Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả phải trình bày, báo cáo, nội dung phương án dự thi của đơn vị trước Hội đồng

7. Lịch trình tổ chức thi tuyển

I Giai đoạn thông báo mời thi tuyển – Bắt đầu cuộc thi 17 tháng 11 2022 đến 30 tháng 11 2022
1 Thông báo mời dự thi 17 tháng 11 2022 đến 30 tháng 11 2022
2 Nhận đơn đăng ký dự thi 9h00 17 tháng 11 2022 đến 16:00 ngày 30 tháng 11 năm 2022
3 Giải đáp và trả lời thắc mắc 23 tháng 11 2022 đến 5 tháng 12 2022
4 Hướng dẫn thực địa 23 tháng 11 2022 và 24 tháng 11 2022
II Nộp tác phẩm dự thi Trước 16h00 10 tháng 1 2023
III Giai đoạn chấm thi 11 tháng 1 2023 đến 15 tháng 2 2023
Hội đồng xem xét lựa chọn các tác phẩm dự thi vào vòng phỏng vấn 11 tháng 1 2023 đến 13 tháng 1 2023
Các đơn vị dự thi được chọn thuyết trình về tác phẩm trước hội đồng đánh giá 13 tháng 1 2023 và 14 tháng 1 2023
Hội đồng bỏ phiếu xếp hạng tác phẩm dự thi được chọn 15 tháng 1 2023
IV Hội đồng công bố kết quả cuộc thi và trao giải – Kết thúc cuộc thi 16h00 16 tháng 1 2023

8. Hình thức đăng ký và phát hành hồ sơ mời thi tuyển:

Hồ sơ đăng ký thi tuyển được tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở chính của Tập đoàn Sao Mai tại:

Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tài liệu cuộc thi được cung cấp miễn phí cho các tổ chức, liên danh tổ chức, cá nhân quan tâm dự thi, tài liệu được đính kèm thông báo, file cứng được cung cấp tại trụ sở chính của Tập đoàn Sao Mai.

Khi đến nhận hồ sơ mời thi tuyển, các tổ chức, liên danh tổ chức, cá nhân nộp phiếu đăng ký dự thi theo mẫu kèm theo, giấy giới thiệu của người đại diện theo pháp luật của đơn vị nếu là đại diện của tổ chức; Đối với cá nhân phải có CMND hoặc căn cước công dân và chứng chỉ hành nghề Kiến trúc quy hoạch phù hợp với yêu cầu của Ban tổ chức.

Những tổ chức cá nhân ở ngoài tỉnh có thể đăng ký dự thi và nhận hồ sơ qua email, bưu điện. Phiếu đăng ký dự thi, hồ sơ năng lực được gửi đến Đơn vị tổ chức thi tuyển thông qua bưu điện, Email.

Địa chỉ email: thikientruc@saomaigroup.com

9. Giải thưởng và hỗ trợ kinh phí:

01 Giải nhất trị giá: 600.000.000 đồng

01 Giải nhì trị giá: 300.000.000 đồng

01 Giải ba trị giá: 100.000.000 đồng

05 Giải khuyến khích trị giá: 30.000.000 đồng

Hỗ trợ kinh phí cho mỗi phương án tham gia dự thi hợp lệ 2.000.000 đồng.

Đơn vị tư vấn, cá nhân có phương án được xét chọn giải Nhất được ưu tiên lựa chọn thương thảo ký hợp đồng và thực hiện triển khai các bước tiếp theo của dự án, được đảm bảo quyền tác giả theo quy định.

10. Thông tin liên hệ:

Ban tổ chức thi tuyển: Tập đoàn Sao Mai.

Địa chỉ: Số 326 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Số điện thoại: Mr Hiền – 0946 554 150 hoặc Mr Khoa – 0943 868 050

Email: thikientruc@saomaigroup.com

Website: www.saomainews.vn

Tập đoàn Sao Mai trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân có năng lực Kiến trúc, Quy hoạch, Xây dựng trong nước tham dự cuộc thi này.

Tập đoàn Sao Mai rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác, tham gia cuộc thi của các Quý tổ chức, cá nhân.

Trân trọng cảm ơn!

Thông báo mời thi tuyển thiết kế phương án ý tưởng Khu chung cư phức hợp Sao Mai Lotus Lake xem tại đây.