26/04/2023

Mời thi tuyển thiết kế mẫu công trình nhà ở công nhân, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(KTVN) – Nhằm lựa chọn phương án tối ưu nhất cho mẫu công trình nhà ở công nhân, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai  tổ chức thi tuyển mẫu thiết kế công trình nhà ở công nhân, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ảnh minh họa (nguồn: ST)

1. Tên gọi cuộc thi: Thi tuyển thiết kế mẫu thiết kế công trình nhà ở công nhân, nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

2. Cơ quan tổ chức thi tuyển: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

3. Hình thức thi tuyển:

Thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài tham gia thi tuyển;

Tiến hành xét duyệt qua 2 vòng:

Vòng 1: Hội đồng thi tuyển chấm sơ bộ, lựa chọn từ 03 đến 05 phương án của mỗi loại công trình và thông báo cho các đơn vị tư vấn được biết để tiếp tục hoàn thiện dự án.

Vòng 2: Sau khi hoàn thiện xong phương án, các đơn vị tư vấn được bảo vệ phương án trước Hội đồng thi tuyển và các đại biểu được mời bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp. Hội đồng thi tuyển đưa ra đánh giá, xem xét, quyết định bằng hình thức chấm điểm bằng phiếu kín.

4. Thời gian tổ chức thi tuyển và phát hành Hồ sơ mời thi tuyển từ ngày 12/4/2023

5. Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước 16h30 ngày 19/5/2023 tại Sở Xây dựng Đồng Nai – Số 38 đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biển Hòa, tỉnh Đồng Nai.

6. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp miễn phí (gồm: kế hoạch thi tuyển; nhiệm vụ thiết kế, quy chế thi tuyển, vị trí địa điểm xây dựng…) tại địa chỉ Sở Xây dựng Đồng Nai – Số 38 đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, thành phố Biển Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Người liên hệ: Ông Bùi Ngọc Quang (Chuyên viên Phòng Quản lý Quy hoạch Kiến trúc – Sở Xây dựng Đồng Nai, SĐT: 0918452327)

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân mang theo giấy tờ giới thiệu vầ CMND hoặc thẻ căn cước khi đến nhận hồ sơ mời thi tuyển.

Sở Xây dựng Đồng Nai rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các cá nhân, tổ chức tham gia cuộc thi.

Tuyết Ngân