08/02/2023

Loạt Khu công nghiệp mới tại Hà Nam được bổ sung vào quy hoạch

(KTVN) – Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký văn bản đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc bổ sung 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Theo đó, 4 Khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam gồm: KCN Đồng Văn V (diện tích 250ha ở Phường Tiên Nội, xã Tiên Ngoại và xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên); KCN Đồng Văn VI (diện tích quy hoạch 250ha ở các xã: Tiên Ngoại, Yên Nam và Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên); KCN Kim Bảng I (diện tích quy hoạch 230ha ở các xã: Lê Hồ, Đại Cương và Đồng Hóa, huyện Kim Bảng); KCN Châu Giang I (diện tích quy hoạch 210ha ở phường Châu Giang, xã Mộc Nam, xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên).

Khu công nghiệp Đồng Văn I, thị xã Duy Tiên, Hà Nam (Ảnh: TL).

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch phát triển 4 khu công nghiệp: Đồng Văn V, Đồng Văn VI, Kim Bảng I, Châu Giang I; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh trong nội dung Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Đồng thời, cập nhật vị trí và quy mô diện tích của 04 khu công nghiệp: Đồng Văn V, Đồng Văn VI, Kim Bảng I, Châu Giang I vào Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 tỉnh Hà Nam.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc lập các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cần có sự tính toán và cân nhắc kỹ về khả năng thu hút đầu tư, hiệu quả sử dụng quỹ đất khu công nghiệp trên địa bàn, trong đó ưu tiên phát triển các loại hình khu công nghiệp mới.

Tuyết Ngân