07/01/2015

Loa Thành 2014: Viện nghiên cứu và ứng dụng nông lâm nghiệp – Tây Nguyên

Viện nghiên cứu và ứng dụng nông lâm nghiệp – Tây Nguyên là đơn vị sự nghiệp khoa học, trực thuộc viện khoa học nông nghệp Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghê trên các lĩnh vực nông lâm nghiệp, chăn nuôi, công nghệ sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái phục vụ cho sự phát triển nông lâm nghiệp vùng Tây Nguyên.

anh1

Mục tiêu của đồ án:

Tận dụng địa hình, cảnh quan xung quanh, thích nghi với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm

– Đảm bảo không gian sử dụng

– Không tác động nhiều đến cảnh quan vốn có

– Thể hện tính địa phương trong kiến trúc hiện đại

– Hài hòa với tổng thể và khu vực

– Hình thức công trình phải thể hiện được cái hồn của kiến trúc địa phương đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu sử dụng, ứng dụng các hiệu quả năng lượng tiên tiến.

Đồ án chắt lọc hình ảnh nhà dài của đồng bào Ê-đê là một công trình văn hóa độc đáo. Nó là sản phẩm tiêu biểu của tổ chức công xã thị tộc nhằm thích ứng với môi trường thiên nhiên, tránh thiên tai, thú dữ và bảo vệ sự sống của các thành viên trong cộng đồng, đồng thời cũng là nơi sinh hoạt văn hóa của đồng bào.

 

Theo Kienviet