04/11/2021

Lập hồ sơ xử lý 330 công trình vi phạm trật tự xây dựng

Thông tin về công tác quản lý trật tự xây dựng 10 tháng năm 2021, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã đã kiểm tra 14.772 công trình (đạt 100% công trình), qua đó phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý 330 trường hợp có vi phạm (chiếm tỷ lệ 2,24%).

Theo đó, đến nay đã xử lý dứt điểm 222/330 trường hợp vi phạm (chiếm tỷ lệ 67,34%) và đang tiếp tục giải quyết, xử lý theo thẩm quyền 108/330 trường hợp. Thanh tra Sở Xây dựng cũng đã thực hiện 7 cuộc thanh tra. Trong đó, thanh tra chuyên ngành 6 cuộc (1 cuộc thanh tra dự án đầu tư xây dựng; 5 cuộc thanh tra trật tự xây dựng) và 1 cuộc thanh tra hành chính.

Cũng trong 10 tháng năm 2021, đã có tổng cộng 10.706 giấy phép xây dựng (tương đương 3.908.666m2 sàn xây dựng) được cấp trên toàn địa bàn thành phố. Trong đó, Sở Xây dựng Hà Nội cấp 40 giấy phép xây dựng (tương đương 1.139.439m2 sàn xây dựng); UBND cấp huyện cấp 10.666 giấy phép xây dựng (tương đương 2.769.227m2 sàn xây dựng).

Phong Châu/Hà Nội mới