29/05/2019

Lập Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch đô thị để ngăn lợi ích nhóm?

Để tăng tính minh bạch cho công tác quy hoạch, năm 2019 Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành việc lập Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch đô thị nhằm hạn chế có nhiều ý kiến phản ánh quy hoạch đô thị là công cụ để tạo ra những lợi ích nhóm.

Đó là một trong những nội dung được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nêu tại phiên thảo luận về kết quả báo cáo thẩm tra của Đoàn giám sát Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nêu các hướng giải quyết vấn đề liên quan đến quản lý sử dụng đất đô thị

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên họp

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm tại phiên họp

Để nâng cao chất lượng và tính minh bạch của quy hoạch đô thị, theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà, về thể chế, sau cuộc giám sát này Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các bộ ngành, địa phương để sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật về quy hoạch quản lý và sử dụng đất đô thị. Đặc biệt trong đó có một số vấn đề mà đại biểu Quốc hội đã nêu như phân loại đất đô thị, sự đồng bộ giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị.

Việc thu hồi đất ở hai bên đường và khu vực lân cận khi thực hiện các dự án giao thông đô thị hoặc các dự án phát triển đô thị, cũng sẽ có một số quy định mới để đáp ứng những yêu cầu thực tiễn mới phát sinh. “Báo cáo với các đại biểu Quốc hội, về việc này Bộ Xây dựng đã có một báo cáo rất đầy đủ với Đoàn giám sát và cũng đã đề xuất sửa đổi cái gì, ở đâu, từng điều khỏan mục nào ở luật nào, nghị định nào”, Bộ trưởng cho hay.

Để rà soát, bổ sung hoàn thiện lý luận, phương pháp luận về quy hoạch đô thị, phát triển đô thị đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và vật liệu mới, các xu hướng phát triển đô thị thông minh, xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hiện nay Bộ Xây dựng đang làm một đề án đổi mới phương pháp lý luận về phát triển đô thị và quy hoạch đô thị.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, để góp phần hạn chế tình trạng điều chỉnh quy hoạch đô thị tùy tiện, Bộ Xây dựng đã tham mưu để Chính phủ trình và được Quốc hội thông qua một nội dung trong Luật sửa đổi 37 luật liên quan tới quy hoạch, trong đó có 2 ý rất quan trọng.

Một là, việc điều chỉnh quy hoạch trước đây thực hiện theo trình tự sơ lược và sự tham gia của ít tổ chức, người quyết định thì hiện nay trong luật này đã sửa đổi là việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện theo trình tự và thủ tục đúng như việc lập quy hoạch.

Hai là, bãi bỏ giấy phép về quy hoạch. Trước đây, để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi chưa có quy hoạch chi tiết thì thường chúng ta có một giấy phép quy hoạch để cấp cho các dự án đầu tư nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển, đó là một ý tốt nhưng cũng có nhược điểm là trong thực tiễn có sự vận dụng tùy tiện khi cấp giấy phép quy hoạch và sau  này làm bất cập, phá vỡ tính thống nhất của hệ thống quy hoạch. Vì thế cho nên trong 37 luật thì cũng đã sửa đổi, bỏ giấy phép quy hoạch này.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung một số quy định để bảo đảm sự kiểm soát chặt chẽ quá trình lập, phê duyệt, thực hiện quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch nhất là trong các khâu chất lượng tư vấn, tổng hợp và xử lý ý kiến của nhân dân cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan và đặc biệt cũng sẽ có rà soát để đưa ra một công cụ giúp công tác tổ chức, đánh giá việc thực hiện quy hoạch một cách thường xuyên hơn, hiệu quả hơn nhằm rà soát loại bỏ ngay những vấn đề quy hoạch treo, dự án treo như các vị đại biểu Quốc hội đã nêu.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng cho biết, để tăng tính minh bạch cho công tác quy hoạch, trong năm 2019 Bộ Xây dựng sẽ hoàn thành việc lập Cổng thông tin điện tử quốc gia về quy hoạch đô thị để người dân có thể tra cứu, nắm bắt được thông tin và đồng thời là công cụ giám sát việc thực hiện quy hoạch và hạn chế việc trước đây nhiều ý kiến phản ánh là lấy quy hoạch đô thị làm công cụ để tạo ra những lợi ích nhóm.

Minh Thùy/petrotimes.vn