22/04/2023

Lạng Sơn gắn mã QR Code biển tên đường, phố, khu di tích danh thắng

(KTVN) – Mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn vừa thông tin về việc triển khai gắn mã QR Code biển tên đường, phố, công trình công cộng và khu di tích danh thắng tỉnh Lạng Sơn.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn, gắn mã QR Code biển tên đường, phố, công trình công cộng và khu di tích danh thắng tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là gắn mã QR Code biển tên) nhằm cung cấp thông tin cho người dân, khách du lịch khi lưu thông, tham quan dễ dàng nắm và hiểu về lịch sử, văn hóa và công lao của người được đặt tên.

Đồng thời, góp phần giáo dục, tuyên truyền các giá trị văn hóa, lịch sử, thể hiện sự văn minh, hiện đại, hướng đến kết nối thông tin đa chiều, từng bước ứng dụng công nghệ số vào các ngành, lĩnh vực của đời sống, kinh tế – xã hội.

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn cho biết, mã QR Code biển tên sẽ áp dụng đối với tất cả các tuyến đường, phố, công trình công cộng và khu di tích danh thắng có ý nghĩa lịch sử, văn hóa đã được cấp có thẩm quyền đặt tên và nằm trong quy hoạch chung của tỉnh Lạng Sơn.

Người dân quét mã QR tra cứu thông tin từ các biển tên đường phố ở Lạng Sơn

Việc tích hợp thông tin tên đường với nhân vật lịch sử qua mã quét QR sẽ giúp người tra cứu dễ dàng tìm hiểu. Quan trọng hơn qua việc tích hợp này người truy xuất tên đường còn được nắm rõ hơn về lai lịch, công trạng các nhân vật lịch sử – văn hóa. Việc triển khai Mã QR Code biển tên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là sáng kiến của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn và là điểm nhấn phù hợp với xu hướng ứng dụng chuyển đổi số trong tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trên cả nước triển khai chuyển đổi số gắn mã QR Code biển tên đường, phố, công trình công cộng và khu di tích danh thắng tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, thông tin hiển thị trên mã QR Code biển tên đường, phố có vị trí, lý trình (điểm đầu, điểm cuối), chiều dài, lộ giới đường; tên danh nhân, nhân vật lịch sử, tiểu sử của danh nhân được đặt tên…; tên địa danh được đặt cho tuyến đường, phố; các đặc điểm nổi bật trên tuyến đường, phố, khu di tích danh thắng.

Thông tin hiển thị trên mã QR Code biển tên công trình công cộng, khu di tích danh thắng có địa chỉ, địa phận, vị trí công trình công cộng, khu di tích danh thắng; tên gọi và ý nghĩa lịch sử công trình công cộng, khu di tích danh thắng.

Được biết, đến hết ngày 15/4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ và hoàn thành tổng số 497/525 tuyến đường, phố, công trình công cộng, khu di tích danh thắng trên 11 huyện, thành phố, 969 số biển hiệu đã được dán mã QR Code.

Trong thời gian tới Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nhân rộng đạt mục tiêu 100% dán mã QR Code tại khắp mọi tuyến đường, phố, công trình công cộng và khu di tích danh thắng trên địa bàn tỉnh.

Quang Tuyền