23/06/2023

Lâm Đồng: Ủy quyền cho các huyện, thành phố quyết định giá đất

(KTVN) – Ngày 22/6/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1218/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh quyết định giá đất

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân các huyện cùng hai thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc quyết định giá đất cụ thể đối với các trường hợp gồm: tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng (tính theo giá đất trong Bảng giá đất).

Ảnh minh họa

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan hướng dẫn, xử lý các vướng mắc và giám sát Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Sở Tài chính tỉnh được giao nhiệm vụ thẩm định, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện thực hiện công việc được ủy quyền. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố được giao thành lập Hội đồng thẩm định giá đất; tổ thức thực hiện các nội dung được ủy quyền; xây dựng, phê duyệt quy chế hoạt động, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp huyện…

Tỉnh Lâm Đồng hiện đang thực hiện các bước, chuẩn bị khởi công Dự án xây dựng tuyến đường cao tốc đoạn Tân Phú-Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc-Liên Khương, nối liền thành phố Đà Lạt với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam hoàn toàn bằng đường cao tốc.

Để kịp thời chuẩn bị các điều kiện và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục nhằm khởi công dự án vào ngày 2/9/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng, thành phố Bảo Lộc và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai đồng loạt việc cắm mốc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa (cắm mốc tạm) theo phương án tuyến thiết kế trong hồ sơ báo cáo đầu kỳ của Báo cáo nghiên cứu khả thi đang triển khai và bàn giao cho các địa phương làm cơ sở để lập hồ sơ, thủ tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án.

Quyết định này sẽ tạo điều kiện rất lớn cho các địa phương trong việc chủ động quyết định giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng khi giao đất tái định cư… trong quá trình thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và giao đất cho các hộ dân thuộc diện tái định cư để thi công dự án này.

Tuyết Ngân