09/02/2023

Lâm Đồng kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 400 tỷ đồng

(KTVN) – Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng vừa phát thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B – CC5, phường 3 và phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông báo, mục tiêu đầu tư của dự án là xây dựng chung cư nhà ở xã hội theo chỉ tiêu, quy hoạch kiến trúc được duyệt, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở xã hội cho các đối tượng theo quy định của Luật nhà ở và các quy định có liên quan, phù hợp nhu cầu cấp thiết về nhà ở xã hội và tình hình phát triển kinh tế – xã hội của TP Đà Lạt.

Công nhân, người thu nhập thấp tại tỉnh Lâm Đồng sẽ có cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội. (Ảnh: TL)

Dự án có tổng diện tích dự kiến sử dụng đất là 20.950 m2. Cụ thể, diện tích đất ở khoảng 8.380 m2, chiếm tỷ lệ 40%, trong đó diện tích xây dựng nhà ở xã hội 6.704 m2 (chiếm 80% diện tích đất ở), diện tích xây dựng nhà ở thương mại 1.676 m2 (chiếm 20% diện tích đất ở). Diện tích đất cây xanh khoảng 4.713 m2, chiếm tỷ lệ 22,5%. Diện tích đất sân, đường nội bộ khoảng 7.857 m2, chiếm tỷ lệ 37,5%.

Dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B – CC5, phường 3 và phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có mật độ xây dựng toàn khu ≤ 40%; 5 tầng (không kể tầng hầm); dân số khoảng 1.450-1.900 người.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư) là 418,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 83,68 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; vốn huy động là 334,72 tỷ đồng, chiếm 80% tổng vốn đầu tư.

Vốn đầu tư của dự án nêu trên chỉ là dự kiến, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; không sử dụng để tính toán tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư trúng thầu của dự án, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nhà đầu tư ứng trước toàn bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho UBND TP Đà Lạt để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Về tiến độ ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định, nhà đầu tư ứng trước 10 tỷ đồng phục vụ công tác chuẩn bị và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư và nộp toàn bộ số tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn lại theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định được duyệt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không tính lãi suất đối với kinh phí ứng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tỉnh Lâm Đồng sẽ bố trí ngân sách nhà nước hoàn trả hoặc khấu trừ đối với kinh phí nhà đầu tư đã ứng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo tiến độ xây dựng dự án.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm (kể từ ngày cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư) và tiến độ thực hiện dự án là 3 năm (36 tháng).

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lầm Đồng, nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án: 17h, ngày 15/3/2023.

Được biết, trong Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 và hàng năm, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ban ngành tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng 04 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP Đà Lạt và 01 dự án nhà ở xã hội cho công nhân tại huyện Đức Trọng; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.460 tỷ đồng. Các dự án này đang được xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật, qua đó xác định sơ bộ nhu cầu nguồn vốn để tổ chức thực hiện.

Cụ thể như Dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B – CC5 (giai đoạn 1), P4, TP Đà Lạt với quy mô 450 căn hộ, tổng mức đầu tư 463 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2023; Dự án Nhà ở xã hội khu đất thuộc phân hiệu Sào Nam, P11, TP Đà Lạt với 300 căn hộ, tổng mức đầu tư 900 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2025; Nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại khu công nghiệp Phú Hội – huyện Đức Trọng, với 400 căn hộ, tổng mức đầu tư 369 tỷ đồng, dự kiến năm 2025 sẽ khởi công…

Quang Tuyền