15/09/2023

Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

(KTVN) – Ngày 13/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 7921/UBND-XD về việc thực hiện lộ trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện đúng tiến độ đã được thống nhất, thực hiện có hiệu quả, chịu trách nhiệm toàn diện về lộ trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng dự kiến sẽ triển khai 12 dự án NOXH

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND thành phố Đà Lạt hoàn thành hồ sơ, phạm vi, ranh giới thực hiện Dự án NƠXH Kim Đồng, Phường 6, thành phố Đà Lạt; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trước 30/9/2023.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổ chức đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện Dự án NƠXH Kim Đồng và tham mưu UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023.

Tổ chức thẩm định theo quy định, tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư Dự án NƠXH Sào Nam, Phường 11, thành phố Đà Lạt, hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND thành phố Đà Lạt khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xác định phạm vi, ranh giới thực hiện Dự án NƠXH Kim Đồng trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trước ngày 20/9/2023; tổ chức lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án NƠXH Sào Nam theo quy định để tổ chức thực hiện; hoàn thành trước ngày 20/9/2023.

Kim Dung