15/05/2023

Kon Tum: Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ngọc Hồi

(KTVN) – Mới đây, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 11/5, phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Ngọc Hồi với tổng diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch là 83.936,25 ha.

Theo đó, tổng diện tích các loại đất được phân bổ 83.936,25 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 77.334,93ha; đất phi nông nghiệp: 5.261,18ha; đất chưa sử dụng: 1.340,14 ha.

Trung tâm huyện lỵ thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

Kế hoạch thu hồi các loại đất: 617,27 ha, trong đó: Thu hồi đất nông nghiệp: 541,68 ha; thu hồi đất phi nông nghiệp: 75,59 ha. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất: 524,23 ha, trong đó: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp: 523,76 ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,47 ha. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (đổi phi nông nghiệp): 23,19 ha.

Theo đó, chỉ được tổ chức thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất khi đảm bảo các quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của cấp huyện; tuyệt đối không được hợp thức hóa đối với những diện tích đất vi phạm pháp luật khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện thu hồi đất đối với trường hợp dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định đầu tư hoặc Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ hoặc Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 2 Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; đối với các dự án theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 chỉ được thực hiện thu hồi đất khi có Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi đất đối với các dự án chậm hoặc không triển khai. Có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển du lịch, dịch vụ và thương mại. Kiểm soát chặt chẽ tình trạng tự phát chuyển đổi đất trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản hoặc chuyển sang sử dụng vào các mục đích khác không theo kế hoạch sử dụng.

UBND huyện Ngọc Hồi chịu trách nhiệm pháp luật trước UBND tỉnh Kon Tum về tính chính xác, hợp pháp, thống nhất số liệu, tài liệu với thực tế và theo đúng quy định của pháp luật trong hồ sơ trình. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm pháp luật trước UBND tỉnh Kon Tum về nội dung thẩm định, tính đầy đủ, chính xác, hợp lệ, thống nhất của hồ sơ, số liệu, tài liệu và nội dung trình.

Tuyết Ngân