11/11/2021

Kiểm tra, xử lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-SXD(TTr) về tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2023.

Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, đôn đốc, đề xuất xử lý với các dự án có vi phạm, chưa khắc phục dứt điểm theo kiến nghị giám sát của Thường trực HĐND thành phố; phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc rà soát, xác định các dự án chậm triển khai do nguyên nhân khách quan phải điều chỉnh quy hoạch, các dự án chậm triển khai không do nguyên nhân trên để xác định trách nhiệm của chủ đầu tư; đề xuất chế tài xử lý các chủ đầu tư chậm trễ trong việc lập, trình thẩm định quy hoạch chi tiết các dự án hoặc thực hiện dự án không đúng quy hoạch được duyệt. Đồng thời, Sở Xây dựng tiếp tục tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cẩm Nam/Hà Nội mới