24/04/2023

Khuyến khích đóng góp nội dung cho Hội nghị Khoa học Quốc tế CIGOS lần thứ 7

(KTVN) – Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế CIGOS 2024 (lần thứ 7) mong muốn các giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia tham gia đóng góp nội dung cho Hội nghị.

Dự kiến, trong tháng 4/2024, Hiệp hội các nhà Khoa học và Chuyên gia Việt Nam (AVSE Global) và Đại học Kiến trúc TPHCM (UAH) sẽ đồng tổ chức Hội nghị Quốc tế về Địa kỹ thuật, Kỹ thuật Xây dựng và Kết cấu 2024 (CIGOS) tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM.

Một số thông tin liên quan đến Hội nghị Khoa học Quốc tế CIGOS 2024 (lần thứ 7)

CIGOS là chuỗi Hội nghị Khoa học Quốc tế được tổ chức 2 năm một lần kể từ lần đầu năm 2010 tại Trường Cầu đường ở Paris. Cho đến nay CIGOS đã trở thành diễn đàn Quốc tế uy tín thường kỳ cho các nhà khoa học và chuyên gia Quốc tế, các nhà làm chính sách trong lĩnh vực xây dựng đến gặp gỡ, trao đổi, và tìm kiếm cơ hội hợp tác về nghiên cứu, đào tạo, xây dựng chính sách và chuyển giao công nghệ…

Ban tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc tế CIGOS 2024 (lần thứ 7) mong muốn các giáo sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, cán bộ giảng viên thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tham gia đóng góp nội dung cho Hội nghị.

Tất cả các bài tham luận đều được đánh giá bởi Hội đồng Khoa học Quốc tế. Những bài được duyệt sẽ được đăng trong ấn phẩm của Nhà xuất bản Springer, trong Tạp chí chuyên ngành được công nhận thuộc danh mục Scopus.

Quang Tuyền