15/06/2022

Không điều chỉnh quy hoạch chạy theo lợi nhuận nhà đầu tư

(KTVN) – Đây là nhận định của Thứ trưởng Lê Quang Hùng tại buổi Họp báo thường kỳ do Bộ Xây dựng tổ chức, vừa diễn ra vào chiều ngày 13/6/2022.

Toàn cảnh buổi Họp báo thường kỳ do Bộ Xây dựng tổ chức để thông tin về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022 và đề xuất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022, Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng Luật năm 2022; xây dựng kế hoạch của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng giai đoạn 2017-2021.
Về thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng và báo cáo Thường trực Ủy ban kinh tế Quốc hội về tác động của kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cao bất thường đến thị trường bất động sản, kiến nghị một số giải pháp liên quan đến việc sửa đổi chính sách, pháp luật về đấu giá và tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước để đánh giá cụ thể tình hình, diễn biến dòng vốn vào thị trường bất động sản, đề xuất giải pháp xử lý phù hợp.
Đồng thời, Bộ đã có báo cáo gửi Thủ tướng về việc đánh giá toàn diện thị trường bất động sản năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.
Trong 6 tháng cuối năm, Bộ sẽ trình Thủ tướng Quyết định thay thế Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; tiếp tục nghiên cứu xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) sau khi Quốc hội thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu tại buổi họp báo

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng thông tin về tình hình triển khai nhiệm vụ trong công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc 6 tháng đầu năm 2022.
Về quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị, Bộ tiếp tục tham gia ý kiến góp ý đối với quy hoạch tỉnh; thực hiện thẩm định các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đảm bảo công khai, minh bạch, đồng bộ.
Cụ thể, Bộ đã trình Thủ tướng phê duyệt 1 đồ án quy hoạch và 3 nhiệm vụ quy hoạch chung; tiếp tục triển khai thẩm định 9 đồ án quy hoạch xây dựng và 13 nhiệm vụ quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng; có ý kiến đối với 45 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh; xây dựng hợp phần quy hoạch xây dựng trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và phối hợp hướng dẫn các địa phương đối với nội dung về quy hoạch xây dựng trong quy hoạch tỉnh.
Về quy hoạch xây dựng nông thôn, Bộ cũng chỉ đạo rà soát nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới; xây dựng báo cáo công tác triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020 theo quyết định của Thủ tướng. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.
Về quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, Bộ tiếp tục đôn đốc các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân trong bối cảnh hạn hán và thâm nhập mặn; góp ý các văn bản liên quan đến quy hoạch hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành do các Bộ, địa phương gửi lấy ý kiến.
Về quản lý kiến trúc, Bộ xây dựng Chỉ thị về định hướng phát triển quy hoạch kiến trúc nông thôn Việt Nam, tạo bản sắc giữ gìn kiến trúc truyền thống để trình Thủ tướng ban hành.
Liên quan đến vấn đề điều chỉnh quy hoạch, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho rằng, với những quy hoạch đã tốt thì không nên điều chỉnh. Tuy nhiên, không nên cứng nhắc bởi quy hoạch đô thị 15 – 20 năm sau nếu không phù hợp có thể điều chỉnh.
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, nguyên tắc chung là hạn chế điều chỉnh, ưu tiên các tiện ích công cộng, cây xanh, môi trường thay vì chạy theo lợi nhuận của nhà đầu tư trong điều chỉnh quy hoạch.

Việt Khoa – Quang Tuyền