12/11/2020

Khai thác các giá trị nhà ở truyền thống cho phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Hồng

Du lịch nhà ở truyền thống (NOTT) là loại hình du lịch hấp dẫn, giúp du khách tìm hiểu và trải nghiệm văn bản truyền thông qua NOTT kiến ​​trúc. NOTT tài nguyên đang suy giảm nhanh chóng tại vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH), nếu không được quan tâm bảo đảm đúng cách, thì có nguy cơ mất biến ở nhiều làng quê.

Show the resource state in transport system at ĐBSH area

Khảo sát tại 45 truyền thống làng tiêu biểu trong khu vực ĐBSH, làng còn lưu giữ số lượng NOTT lớn nhất là làng Cựu (Phú Xuyên) với khoảng 50 nhà được xây dựng từ trước năm 1945, sử dụng 25% nhà tổng số ở trong làng. Làng còn lại số lượng NOTT chỉ còn rất ít: nhiều làng còn tồn tại trên 10 công trình, làng ít chỉ còn lại một vài công trình. NOTT trước nguy cơ tiếp tục mai một dần trong thời gian sắp tới, nếu không có các bảo quản và bảo quản phương thức.

Tra cứu số liệu, số lượng NOTT có sự sụt giảm lớn nhất trong giai đoạn 20 năm trở lại đây (2000-2019). Đây là giai đoạn kinh tế nông thôn có sự phát triển nhanh chóng, hình thái cư trú và hình thái nhà ở nông thôn cũng có nhiều thay đổi đáp ứng theo yêu cầu cuộc sống. Ví dụ: NOTT số lượng tại làng Nha Xá, Duy Tiên, Hà

Nam tụt giảm từ trên 40 công trình trước năm 2000 xuống dưới 5 công việc hiện nay; làng Hành Thiện, Xuân Trường, Nam Định chỉ còn 9 NOTT công trình được sửa chữa hoàn chỉnh, trên tổng số hàng trăm ngôi nhà từ trước năm 1990; Tại thành phố Hải Phòng, theo hiệp hội nhà cổ Hải Phòng, toàn thành phố hiện có khoảng 300 ngôi nhà cổ (nguyên gốc và phục dựng).

NOTT du lịch phát triển

Các mô hình thu hút khách hàng tham quan đông, có ảnh hưởng đến truyền thông và cộng đồng có thể kể đến: Làng cổ Đường Lâm, Khu Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học, Thiên Đường Bảo Sơn, Bảo tàng đồng quê, Việt phủ Thành Chương, Khu du lịch Làng Việt cổ “Cố Viên Lầu” và Khu du lịch làng quê Yên Đức. Mỗi mô hình du lịch này hàng năm thu hút hàng du khách ghé thăm. tham quan.

Tham quan đối tượng cũng có khác biệt theo mô hình, nhưng chủ yếu là khách đô thị, khách ngoại tỉnh và khách quốc tế. Trên thực tế, du lịch KHÔNG thu hút được các khách hàng trong tỉnh, đặc biệt là các nông thôn.

Thăm quan mô hình NOTT tràn đầy cảnh quan VAC

Thăm quan mô hình NOTT tràn đầy cảnh quan VAC

Các loại hình và sản phẩm du lịch liên quan đến NOTT tại ĐBSH vùng khá đa dạng và phong phú. Các loại hình này cũng đã và đang thu hút đầu tư, quản lý và khai thác của doanh nghiệp tư nhân. Những năm qua cũng có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp tư nhân đã khai thác các mô hình du lịch liên quan đến NOTT at the area ĐBSH mang lại hiệu quả cao.

Tuy nhiên, số lượng ít, quy mô nhỏ, thiếu gốc nguyên tính và thiếu đồng cộng tính, trong đó (đồng tính cộng là giá trị văn hóa nổi bật của NOTT Việt Nam nói chung và vùng ĐBSH). Trong các mô hình trên, có 5 mô hình NOTT được bảo vệ gốc (địa điểm, kiến ​​trúc), Chỉ có 2 mô hình là có người sử dụng là: Làng cổ Đường Lâm (Ba Vì, Hà Nội) và Nhà cổ Mễ Sở (Văn Giang Hưng Yên). Ngoài ra, Ecohost model đã được chú trọng khai thác đồng du lịch.

Minh họa tìm hiểu trò chơi dân gian trong sân nhà

Minh họa tìm hiểu trò chơi dân gian trong sân nhà

Dịch vụ chưa đồng bộ, chưa cấu hình thành sản phẩm du lịch hoàn chỉnh: mô hình Du lịch làng quê tại xã Yên Đức là sản phẩm du lịch tổng hợp hoàn chỉnh, đáp ứng đầy đủ theo yêu cầu của khách hàng: tham quan, trải nghiệm, vui chơi, ăn uống, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, do timeout about NOTT tài nguyên. Còn lại các mô hình du lịch khác chỉ mới trả lời một phần nhu cầu dịch vụ của khách hàng, khách hàng chưa thu hút có nhu cầu lưu trú dài ngày.

Thiếu đầu tư và tham gia của người dân tại địa phương: Người dân, chủ sở hữu của NOTT công ty, đầu tư không thực sự và khai thác NOTT tài nguyên của mình trong hoạt động du lịch. Trên thực tế, mô hình du lịch nhà cổ tại làng Đường Lâm và Nhà cổ Mễ Sở đều cần nhiều sự trợ giúp của các chính quyền, tư vấn của các chuyên gia và sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch.

Đề xuất mô hình du lịch NOTT area ĐBSH

Show this, at the ĐBSH is have a row of the du lịch NOTT model is very multiform. Tuy nhiên, các mô hình này đa số không khai thác được root nguyên giá trị và cộng đồng địa chỉ của NOTT tài nguyên. Dựa trên trạng thái khảo sát kết quả và phân tích mô hình du lịch có, nội dung đề xuất Bộ sản phẩm du lịch NOTT tại ĐBSH vùng với 3 loại sản phẩm du lịch dựa trên cấu hình dịch vụ thành.

Cải tạo bên gian và nhà phụ trước cổng thành phòng lưu trú Homestay

Cải tạo bên gian và nhà phụ trước cổng thành phòng lưu trú Homestay

Sản phẩm tham quan, bảo tàng, lưu niệm: Mang tính chất giới thiệu văn hóa thông qua Kiến trúc NOTTvà các nhân vật, sự liên kết. Tiêu biểu cho các loại hình sản phẩm là: hệ thống các Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng tỉnh Hải Dương, Khu làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc, Nhà lưu niệm tổng bí thư Trường Chinh, Nhà Bá Kiến. .. Trong đó, có 2 mô hình khai thác trên gốc NOTT công trình. (Xem Bảng 1). Ngoài ra, còn có các bảo tàng, nhà trưng bày tư nhân như Bảo tàng đồng quê, Việt phủ Thành Chương …..

Sản phẩm tham quan, trải nghiệm: Tham quan công trình NOTT kết hợp với các hình thức trải nghiệm văn hóa, sinh hoạt, hoạt động nghề nghiệp (làng nghề). Đây là loại sản phẩm phổ biến và cũng dễ dàng thực hiện tại làng. Tiêu biểu cho loại hình này là quần thể nhà cổ Đường Lâm, Nhà cổ Vạn Vân, Thuận An Đường (phục dựng) tại làng Bát Tràng, “Nhà Tre Vách Đất” tại Khu du lịch Trang trại Đồng Quê Ba Vì, Du lịch làng quê tại xã Yên Đức. Gần đây tỉnh Hưng Yên mới giới thiệu và đưa vào khai thác nhà cổ Mễ Sở tại huyện Văn Giang.

Sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng : Có 3 mô hình sử dụng KHÔNG được phục hồi, cải tiến công năng thành các khách sạn, phòng nghỉ phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của Du khách. Trong đó, Ecohost Hải Hậu tuy có quy mô nhỏ, 3 ngôi nhà dịch vụ trong khoảng 1000m2, nhưng đã kết hợp khai thác đồng du lịch tại địa phương, mở rộng lựa chọn cho du khách. Trong vùng ĐBSH hầu như chưa xuất hiện loại hình NOTT nguyên gốc được khai thác sử dụng dưới dạng Homestay.

Phát triển du lịch NOTT chủ yếu dựa trên nền tảng tài nguyên, gắn liền với lịch sử, văn hóa địa phương. Trong khai thác các sản phẩm dạng này cần kết hợp bảo tồn và tôn tạo công trình, công cụ điều kiện có thể theo từng địa chỉ và đồng cộng có thể chọn áp dụng các loại phù hợp.

TS Lê Nam Phong – Đại học Xây dựng

ntm (2)