26/09/2020

Kết quả bầu cử BCH và lãnh đạo chủ chốt Hội KTS Việt Nam khoá X

Ngày 26/09/2020, Hội Kiến trúc sư Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã bầu ra Ban chấp hành và lãnh đạo chủ chốt Hội KTS VN khoá X.

Trước đó 1 ngày, vào ngày 25/09/2020, phiên họp trù bị đã diễn ra với sự tham gia của gần 500 kiến trúc sư, đại diện cho hơn 6000 hội viên trên cả nước. Tại phiên trù bị, các hội viên tham dự đã nhất trí với thành viên Đoàn chủ tịch và Ban kiểm tra tư cách đại hội.

Đoàn chủ tịch chủ trì Phiên họp

Đoàn chủ tịch chủ trì Phiên họp

Thay mặt BCH TW Hội KTS Việt Nam, GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông – Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam khoá IX đã đọc báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương Hội KTS Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015 – 2020) tại Đại hội.

GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông

GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông

Sau báo cáo Chính trị của Ban chấp hành, đại diện Ban chấp hành tiếp tục đọc Báo cáo sửa đổi Điều lệ, Báo cáo kiểm điểm BCH, Báo cáo kiểm điểm Ban Kiểm tra Báo cáo về công tác chuẩn bị nhân sự, giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử và danh sách giới thiệu của BCH khoá IX và Ban kiểm tra, Bầu Ban Kiểm phiếu, Bầu cử BCH và Ban Kiểm tra.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra nhiệm kỳ mới

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra nhiệm kỳ mới

Danh sách đề cử gồm 117 đại biểu, Hội nghị đã thống nhất bầu chọn ra 95 đại biểu vào Uỷ Viên Ban chấp hành khoá X và 7 đại biểu vào Ban Kiểm tra khoá X của Hội KTS Việt Nam. BCH Hội KTS Việt Nam khoá X đã họp lần thứ Nhất và bầu chọn ra các lãnh đạo chủ chốt và UV Ban Thường Vụ Hội KTS Việt Nam khoá X, kết quả cụ thể như sau:

Chủ tịch Hội KTS Việt Nam khoá X: KTS. Phan Đăng Sơn

Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam khoá X:

 • KTS Đặng Kim Khôi
 • KTS Nguyễn Trường Lưu
 • KTS Nguyễn Thu Phong
 • KTS Hoàng Thúc Hào

Ban thường vụ Hội KTS Việt Nam khoá X: 

 • KTS Nguyễn Quốc Thông
 • KTS Doãn Minh Khôi
 • KTS Nguyễn Văn Tất
 • KTS Lưu Đình Khẩn
 • KTS Phạm Khánh Toàn
 • KTS Lã Thị Kim Ngân
 • KTS Lê Quân
 • KTS Phạm Thanh Tùng
 • KTS Lưu Hướng Dương
 • KTS Lê Văn Thương

Ban Chấp hành và các lãnh đạo chủ chốt mới của Hội sẽ ra mắt tại Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội KTS Việt Nam lần thứ X diễn ra cùng ngày.

PV