10/04/2020

Kết nối liên thông điện tử cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế

Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng cụ thể Đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế.

Kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế cần phải thực hiện triển khai mở rộng trên phạm vi cả nước nhằm chống thất thu thuế.

Cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục cho người dân trong quy trình kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục cho người dân trong quy trình kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Đây là nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân tại cuộc họp trực tuyến về Đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế do Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị trong Bộ tổ chức ngày 9/4, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu Tổng cục Quản lý đất đai cần sớm có công văn báo cáo Bộ trưởng về việc dừng Dự án nâng cấp, thí điểm triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan tài nguyên và môi trường và cơ quan thuế mà tập trung xây dựng Đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế theo yêu cầu của Chính phủ.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân yêu cầu Tổng cục tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai xây dựng cụ thể Đề án này, nhất là về mặt cơ chế, tài chính. Đặc biệt, phải mở rộng đối tượng từ cá nhân tới các tổ chức, liên thông điện tử thêm các loại thủ tục về tài chính đất đai.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn cho biết việc kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế đã được thực từ năm 2014 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan.

Theo đó, Tổng cục Quản lý đất đai đã phối hợp với Tổng cục Thuế ban hành quy chế phối hợp Quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của cá nhân, hộ gia đình giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai.

Từ năm 2016 đến nay, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thí điểm việc kết nối liên thông điện tử tại 8 tỉnh, thành phố là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, thay thế các công cụ trao đổi khác thông qua bản giấy, email…

Việc thí điểm này đã giúp giảm số ngày giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình từ 5 ngày xuống còn 3 ngày. Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý đất đai đã phối hợp với các địa phương triển khai vận hành hệ thống trên địa bàn của 3 tỉnh gồm Bến Tre, Tiền Giang, Long An.

Tuy nhiên, theo ông Mai Văn Phấn, trong giai đoạn thí điểm, hệ thống kết nối, trao đổi thông tin thuế về đất đai giữa cơ quan đất đai với cơ quan thuế trên địa bàn các tỉnh, thành phố hiện nay mới chỉ thực hiện được đối với các thủ tục hành chính của hộ gia đình cá nhân, chưa thực hiện trao đổi kết nối, liên thông đối với các thủ tục hành chính về đất đai đối với các tổ chức.

Đồng thời, hệ thống hành lang pháp lý, trang thiết bị, công nghệ thông tin giữa 2 cơ quan chưa thống nhất, đồng bộ. Việc kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường chưa triển khai trên nền tảng trục tích hợp, liên thông chia sẻ quốc gia.

Các tỉnh thuộc phạm vi thí điểm đều dùng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai (ViLIS) để ứng dụng liên thông trao đổi thông tin giữa hai bên.

Hiện nay, Tổng cục đang triển khai xây dựng “Dự án nâng cấp, thí điểm triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan tài nguyên và môi trường và cơ quan thuế’’ theo Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT ngày 27/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2020 trên phạm vi 8 tỉnh giai đoạn trước đây, thời gian thực hiện từ năm 2020-2022.

Ngoài ra, Công văn số 447/BTNMT-VP về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài Nguyên và Môi trường triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 20/1/2020 có nội dung giao cho Tổng cục Quản lý đất đai chủ trì Xây dựng đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan thuế” để trình Bộ trong tháng 10 tới và trình Chính phủ tháng 11 tới.

Tại cuộc họp, các đại biểu đều nhất trí cho rằng cần thiết sớm triển khai xây dựng và thực hiện Đề án kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế./.

(TTXVN/Vietnam+)