22/10/2015

Hướng tới chính sách phát triển VLXD tiết kiệm tài nguyên

Sáng 20/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Đỗ Đức Duy đã chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng (VLXD).

Dự thảo lần này có riêng một chương về chính sách phát triển VLXD tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Đây cũng là nội dung hoàn toàn mới so với Nghị định 124 được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 31/7/2007.

Dự thảo Nghị định về quản lý VLXD đã được Ban soạn thảo xây dựng từ đầu năm 2015. Trải qua nhiều phiên họp giữa các Ban soạn thảo, Tổ biên tập, nhiều lần lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và hội nghề nghiệp, đến thời điểm hiện nay, Ban soạn thảo đã xây dựng nội dung dự thảo lần 2, gồm 7 chương, 48 điều. Dự thảo Nghị định đề cập đến các nội dung như quy hoạch phát triển VLXD; quy hoạch khoáng sản làm VLXD; điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch và kinh phí cho công tác quy hoạch trong lĩnh vực vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng, kinh doanh VLXD; chính sách phát triển VLXD tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm…

Thứ trưởng Đỗ Đức Duy, Trưởng ban soạn thảo Nghị định về quản lý VLXD cho biết: Dự thảo có những nội dung đổi mới so với Nghị định 124. Nếu như Nghị định 124 chủ yếu tập trung điều chỉnh vấn đề quy hoạch trong lĩnh vực VLXD và một số nội dung liên quan đến quản lý kinh doanh sản xuất VLXD thì tại dự thảo lần này, phần quy hoạch được làm rõ hơn về trình tự, thủ tục. Dự thảo cũng bổ sung quy hoạch khoáng sản làm VLXD theo quy định của Luật Khoáng sản, để nguồn nguyên liệu này được tập trung làm rõ nét hơn.

Tương tự, nội dung sản xuất, kinh doanh VLXD cũng được làm rõ hơn. Vấn đề quản lý, kinh doanh VLXD được bổ sung thêm nội dung về quản lý sản xuất, kinh doanh VLXD có sử dụng amiăng trắng, theo tinh thần của Luật Đầu tư mới được Quốc hội thông qua; quy định việc sản xuất, kinh doanh amiăng trắng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Chính phủ đã giao cho Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu và xây dựng văn bản quy định về tiêu chuẩn quy chuẩn đối với sản phẩm có sử dụng amiăng trắng.

Dự thảo lần này cũng bổ sung thêm một chương về chính sách phát triển VLXD tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Đây cũng là nội dung hoàn toàn mới so với Nghị định 124. Trong đó cũng nêu rõ các dự án nghiên cứu phát triển, đầu tư sản xuất được ưu tiên, khuyến khích, tập trung phát triển và các chính sách ưu đãi và hỗ trợ dự án dạng này.

Thanh Nga/ Báo Xây dựng