14/11/2022

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai sửa đổi

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, sáng 14/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Sáng 14/11, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Trước khi tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi), đồng thời biểu quyết thông qua Luật Thanh tra (sửa đổi).

Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi), đồng thời Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Dầu khí (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành 2 nội dung Phiên họp này.

Trước đó, sáng 1/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Lê Văn Thành trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ngày 3/11 Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, Dự thảo luật gồm 16 chương, 245 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều; sửa đổi, bổ sung 184 điều; bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều. Chính phủ đã báo cáo Quốc hội những chính sách mới, quan trọng của dự thảo Luật Đất đai.Quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của Nhà nước; quyền, nghĩa vụ của Công dân đối với đất đai. Hoàn thiện các quy định về các quyền của người sử dụng đất.

Về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; giải quyết những tồn tại hạn chế trong quản lý đất có nguồn gốc nông, lâm trường. Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Về thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai….

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 của Quốc hội vừa thông qua yêu cầu Chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân, tập trung tiếp thu, chỉnh lý, bảo đảm chất lượng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), trình Quốc hội xem xét, thông qua trong năm 2023.

PV/Báo Giao thông