26/12/2019

Hôm nay, HĐND TP Hà Nội họp quyết định giá đất năm 2020 và sáp nhập các thôn

Khung giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2024 sẽ được HĐND TP Hà Nội quyết nghị trong ngày hôm nay. 

Sáng nay, 26-12, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp không thường kỳ) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, thảo luận và thông qua các nghị quyết về: Giá các loại đất trên địa bàn thành phố áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến ngày 31-12-2024; việc sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn trên địa bàn thành phố năm 2019.

Nội dung về giá đất là thực hiện theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 19-12-2019 quy định về khung giá đất.

Trước đó, Nghị quyết về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 31-12-2024 được đưa vào chương trình dự kiến tại kỳ họp thứ 11 của HĐND TP Hà Nội (diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5-12 vừa qua) nhưng sau đó đã được rút khỏi kỳ họp.

Còn nội dung sáp nhập, đặt tên và đổi tên thôn thực hiện theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 3-12-2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31-8-2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Cũng tại kỳ họp thứ 12 này, ngoài việc quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, HĐND TP Hà Nội sẽ tiến hành tổng kết hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn thành phố năm 2019.

Duy Tiến/An ninh Thủ đô