22/02/2023

Hội nghị thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

(KTVN) – Ngày 20/2, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: TL)

Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn đã trình bày những nội dung chính trong thuyết minh đồ án. Theo đó, Khu kinh tế Vân Phong là phần đất và mặt nước thuộc khu vực Vịnh Vân Phong, được thành lập theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/04/2006 với diện tích 150.000ha. Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 17/03/2014.

Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa được xác định là một trong những khu kinh tế ven biển ưu tiên đầu tư để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với an ninh quốc phòng. Sau 5 năm thực hiện, mục tiêu, tính chất và tầm nhìn của Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong năm 2014 cần phải được nghiên cứu lại để phù hợp với tình hình thực tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Khu kinh tế Vân Phong, của tỉnh Khánh Hòa và khu vực lân cận.

Mặt khác, Quỵ hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đang được thực hiện theo Nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 07/08/2020.

Theo đó, định hướng quy hoạch Khu kinh tế Vân Phong là một phần quan trong trong nội dung Quy hoạch tỉnh để đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất giữa các quy hoạch. Do vậy, việc lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết.

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch có quy mô diện tích 150.000ha, trong đó phần đất liền và đảo khoảng 70.000ha (không kể phần lấn biển), phần mặt nước khoảng 80.000ha thuộc huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hoà.

Theo nội dung điều chỉnh, dự báo quy mô dân số Khu kinh tế Vân Phong đến 2030 khoảng 380.000 người, quy mô dân thường trú khoảng 330.000 người, dân số quy đổi khoảng 50.000 người. Đến 2040, dân số khoáng 550.000 người, trong đó dân số thường trú khoảng 450.000 người, dân số quy đổi và lao động khoảng 100.000 người.

Quy mô đất xây dựng đến năm 2040 khoảng 31.000-34.000ha, trong đó quỹ đất xây dựng các khu đô thị và dân cư nông thôn khoảng 11.000-12.000ha và quỹ đất xây dựng các khu ngoài dân dụng khoảng 20.000ha.

Tuyết Ngân