29/11/2021

Hội KTS Hà Nội chuẩn bị Đại Hội nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 10/11/2021 vừa qua, KTS Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch Hội KTS Hà Nội đã chủ trì cuộc họp Ban lãnh đạo Hội, bàn về công tác Đại hội và các hoạt động theo kế hoạch. 

Cuộc họp Ban lãnh đạo Hội KTS Hà Nội

Công tác trù bị Đại hội đã được chuẩn bị từ cuối năm 2020,  nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong nhiệm kỳ tới là “đào tạo/ chuyển giao công tác Hội cho các KTS trẻ”. Ban lãnh đạo Hội đã thống nhất cao đề cử, giới thiệu các KTS đã hoạt động tích cực trong các nhiệm kỳ qua, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ để tập trung đào tạo, chuyển giao các vị trí lãnh đạo Hội trong nhiệm kỳ này.

Công tác chuẩn bị đã tiến hành khẩn trương, với tinh thần dân chủ, ý thức xây dựng cao để dự kiến danh sách của 40 KTS tham gia BCH (so với 22 KTS của nhiệm kỳ 2016-2020), từ đó chọn ra 17 KTS tham gia Ban Thường vụ. Đoàn Chủ tịch sẽ có 06 KTS gồm Chủ tịch và 05 Phó Chủ tịch, mỗi Phó Chủ tịch sẽ có nhiệm vụ cụ thể, đặc trách mảng công tác của mình.

Mặc dù dịch COVID phức tạp, công tác Chuẩn bị Đại hội vẫn tiến hành khẩn trương theo quy trình: Toàn bộ văn kiện Đại hội được trao đổi thống nhất với toàn thể BCH để thông tin đến Hội viên, báo cáo Sở Kiến trúc Quy hoạch, Sở Nội Vụ, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật để nhận được các hướng dẫn, ý kiến chỉ đạo thực hiện… cho đến nay đã cơ bản hoàn thành và được sự thống nhất của các cơ quan trên. Ban Thường Vụ Hội KTS Hà Nội đang tập trung chỉ đạo để tổ chức Đại Hội vào cuối năm 2021.

Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời gian giãn cách kéo dài, nên Hội KTS Hà Nội cũng đã tổ chức các hoạt động phù hợp và đạt kết quả theo kế hoạch: Đã tổ chức thi và trao giải thưởng Kiến trúc Hà Nội với các tác phẩm đóng góp xây dựng Thủ đô Văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa lịch sử; Công tác phản biện, đóng góp ý kiến chuyên môn cho các Dự án kiến trúc Quy hoạch của Thành phố: Các hoạt động nghiên cứu, hội thảo, xây dựng nội dung Kỷ yếu hoạt động Hội KTS Hà Nội; Tham gia chuỗi hoạt động cộng đồng xã hội “KTS Hà Nội với Hà nội” được xã hội tôn vinh ghi nhận như Giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội; Bằng khen của Sở Văn hóa Thông tin ghi nhận đóng góp của hội tổ chức thành công Trưng bày 100 năm Mỹ thuật Đông Dương trong đó có gian trưng bày Kiến trúc Ánh sáng do các KTS Việt Nam tốt nghiệp Mỹ thuật Đông Dương khởi xướng; Giải Nhì thi Kiến trúc Quốc gia: Ý tưởng Quy hoạch trụ sở 12 Bộ Ngành – Tây Hồ Tây.

Sắp tới Hội tiếp tục triển khai 3 tọa đàm liên quan đến các nội dung kiến trúc hiện đại: Chuyển đổi số, không gian sống trong chung cư mới, KTS với công nghệ kiến trúc xây dựng mới.

Trả lời phỏng vấn ANTV về tích hợp khu dân cư đồng bộ với tuyến ĐSĐT Cát Linh – Hà Động ngay trước cửa VP Hội

Bên cạnh những nội dung hoạt động chung theo kế hoạch, Hội KTS cũng chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tích cực tham gia vào các hoạt động cụ thể: Đóng góp ý kiến vào nội dung Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung 2030 – tầm nhìn 2050; Các đồ án quy hoạc kiến trúc lớn, các thiết kế đô thị, các dự án giao thông lớn, Kiến trúc –Quy hoạch bền vững, thích ứng với thách thức dịch bệnh, biến đổi khí hậu…

Trần Huy Ánh – Uỷ viên thường trực Ban chấp hành Hội KTS Hà Nội/Tạp chí Kiến trúc