24/04/2020

Hoàn thiện hai ứng dụng thông tin về quy hoạch, xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức thực hiện khắc phục những hạn chế của ứng dụng (app) SXD247.

Theo đó, đến cuối tháng 6-2020, phải bảo đảm app SXD247 thực hiện tốt 3 chức năng: Công khai, cập nhật đầy đủ chính xác thông tin dự án nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, thủ tục hành chính; tra cứu chính xác kết quả giải quyết hồ sơ trực tuyến; tiếp nhận, xử lý hiệu quả phản ánh, góp ý về xây dựng không phép, trái phép bảo đảm để người dân dễ sử dụng, bảo vệ danh tính của người gửi phản ánh, góp ý, đồng thời thống kê được kết quả xử lý cũng như số lượng công trình xây dựng không phép, trái phép theo từng địa bàn.

Bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuệ An

Bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuệ An

Ngoài ra, UBND thành phố cũng giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc hoàn thiện app thông tin quy hoạch trong năm 2020, bảo đảm thông tin luôn được cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác liên thông đồng bộ với app SXD247. Hai app trên sẽ được kết nối với cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố sau khi hoàn chỉnh.

Nguyễn Lê/Hà Nội mới