23/09/2021

Hoàn thành 256 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Bộ Xây dựng cho biết, đến nay cả nước đã hoàn thành 256 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, trong đó có 140 dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị (57.500 căn, khoảng 2,9 triệu mét vuông), 116 dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp (51.600 căn, khoảng 2,6 triệu mét vuông).

Tại Hà Nội, tính đến ngày 31/12/2020 đã hoàn thành 23 dự án nhà ở xã hội với hơn 1,22 triệu mét vuông sàn nhà ở (tương đương 12.796 căn) và đang triển khai 43 dự án (hơn 3,56 triệu mét vuông, 49.721 căn). Trong đó, nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp là hơn 4,79 triệu mét vuông; công nhân, lao động tại các khu công nghiệp là 574.931 mét vuông; học sinh, sinh viên là 27.201 mét vuông.

Thành phố cũng đang triển khai thí điểm 5 khu nhà ở xã hội tập trung, cung cấp khoảng 2,5 triệu mét vuông sàn nhà ở dự kiến hoàn thành sau năm 2025.

Phong Châu/Hà Nội mới