25/03/2023

Hậu Giang phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 KCN Đông Phú 2

(KTVN) – Ngày 23/3, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp (KCN) Đông Phú 2, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, tổng diện tích lập quy hoạch KCN Đông Phú 2 khoảng 234 ha, với vị trí quy hoạch phía Bắc giáp Đường huyện 38 và sông Cái Cui Bé; phía Nam giáp Đường huyện 38 (theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành); phía Đông giáp sông Cái Dầu; phía Tây giáp đất nông nghiệp ấp Phú Thọ (khu đô thị dịch vụ theo quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030).

Một góc thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

KCN Đông Phú 2 được hướng tới là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành, chủ yếu là công nghiệp chế biến, chế tạo có tính chất công nghiệp công nghệ kỹ thuật cao, có công nghệ sản xuất tiên tiến và thân thiện với môi trường.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư) phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức lập đồ án quy hoạch theo nội dung nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp các dữ liệu cần thiết và bản đồ đã số hóa cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh để lập đồ án quy hoạch nhằm đảm bảo sự trùng khớp với bản đồ địa hình.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Hậu Giang, giai đoạn 2021-2030, tỉnh định hướng quy hoạch phát triển 7 KCN mới với tổng diện tích khoảng 1.741 ha. Trong đó, giai đoan 2021-2025 có 3 KCN, với diện tích khoảng 784 ha, gồm: KCN Đông Phú (xã Đông Phú, huyện Châu Thành), diện tích khoảng 120 ha; KCN Sông Hậu 2 (thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành), diện tích khoảng 430 ha; KCN Đông Phú 2 (xã Đông Phú, huyện Châu Thành), diện tích khoảng 234 ha.

Giai đoạn 2026-2030, Hậu Giang tiếp tục quy hoạch phát triển thêm 4 KCN mới gồm: KCN Long Thạnh (huyện Phụng Hiệp), diện tích 290 ha; KCN Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A), diện tích 252 ha; KCN Sông Hậu – giai đoạn 3 (huyện Châu Thành), diện tích 300 ha; KCN Tân Bình 2 (huyện Châu Thành A), diện tích 115 ha.

Tuyết Ngân