24/05/2019

Hàng loạt sai phạm trong sử dụng đất qua cổ phần hóa doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực III vừa có báo cáo về việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp (DN) Nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) khu vực III vừa có báo cáo về việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp (DN) Nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, kết quả kiểm toán cho thấy nhiều sai phạm trong việc sử dụng đất qua cổ phần hóa doanh nghiệp tại một số địa điểm, gồm: Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị DN khi CPH tại Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng (thửa đất 26 Bạch Đằng, diện tích hơn 0,1ha) và Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Phát hành phim Việt Nam (thửa đất 79 Quang Trung, diện tích hơn 0,1ha) chưa đúng quy định. Việc này đã làm giảm giá trị quyền sử dụng đất khi tính vào giá trị DN CPH hơn 29 tỷ đồng.

Thửa đất hơn 1.000 m2 số 26 Bạch Đằng của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng được định giá vào tài sản doanh nghiệp sau cổ phần hóa giảm hơn 12 tỷ đồng

Thửa đất hơn 1.000 m2 số 26 Bạch Đằng của Công ty TNHH MTV Cảng Đà Nẵng được định giá vào tài sản doanh nghiệp sau cổ phần hóa giảm hơn 12 tỷ đồng

Đối với công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), UBND thành phố đã quyết định cho thuê đất nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường lại chưa ký hợp đồng thuê đất đối với 3 thửa đất (diện tích hơn 1,3ha), ký hợp đồng cho thuê đất tại Nhà máy nước Cầu Đỏ thiếu hơn 1,2ha so với diện tích thực tế mà UBND thành phố cho Dawaco thuê sử dụng.

Tiếp đến là công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng có 3 thửa đất (diện tích 0,1ha) sử dụng một phần diện tích không đúng mục đích được giao. Trong đó, diện tích thửa đất 469 Núi Thành (411m2) sử dụng vào mục đích liên doanh liên kết, không đúng với mục đích sử dụng đất được thuê và hiện bị bên ngoài chiếm dụng. Vụ việc này đang trong quá trình tố tụng việc thu hồi đất sai quy định.

Tại Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng, UBND thành phố giao đất từ năm 2010 để thực hiện dự án xây dựng nhà chung cư cao tầng tại hai thửa đất tại 13 Nguyễn Chí Thanh và 59 Lê Duẩn nhưng công ty không sử dụng đúng mục đích. Trong đó, lô đất 13 Nguyễn Chí Thanh mang góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thành lập pháp nhân mới mà không triển khai dự án. Lô đất 59 Lê Duẩn đã chuyển nhượng cho tổ chức bên ngoài và hiện đang xây dựng khách sạn.

Báo cáo cũng cho thấy Công ty CP Vật liệu xây dựng – Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng được UBND thành phố phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất thửa đất 158 Nguyễn Chí Thanh (diện tích hơn 0,3ha) là hơn 12,3 tỷ đồng. Ngày 5/2/2015, công ty này đã chuyển nhượng cho 2 cá nhân quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại 158 Nguyễn Chí Thanh với tổng giá trị chuyển nhượng 11,7 tỷ đồng, thấp hơn 773,8 triệu đồng và không thực hiện đúng với phương án sử dụng đất đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt.

Tại Công ty CP Lương thực Đà Nẵng, ngay sau khi được UBND thành phố cho phép chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công ty đã chuyển nhượng 7/8 thửa đất được giao cho cá nhân và sử dụng thửa đất còn lại góp vốn kinh doanh, hình thành pháp nhân mới là Công ty CP Bất động sản Chiến Thắng Việt Nam. Việc chuyển nhượng và góp vốn kinh doanh nói trên đã giúp cho Công ty CP Lương thực Đà Nẵng thu lợi hơn 13,6 tỷ đồng.

Từ những sai phạm nêu trên, KTNN khu vực III kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng rút kinh nghiệm đối với các sai sót qua kết quả kiểm toán; chấm dứt việc giảm đơn giá đất do diện tích lớn thiếu căn cứ khi phê duyệt đơn giá tính tiền sử dụng đất khi CPH cho doanh nghiệp. Đồng thời, đơn vị này cũng kiến nghị UBND thành phố tổ chức rà soát lại thực tế nhu cầu sử dụng đất để xử lý theo quy định đối với 6 thửa đất (hơn 11 ha) sử dụng không đúng mục đích, kém hiệu quả tại Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng và Dawaco.

UBND thành phố phải kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định pháp luật đối với trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng cho thuê đất thiếu hơn 1,2ha tại Nhà máy nước Cầu Đỏ và chưa kịp thời ký hợp đồng cho thuê thửa đất làm trạm xử lý nước sông Cu Đê của Dawaco, dẫn đến đơn vị thiếu cơ sở thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

KTNN khu vực III đồng thời kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND thành phố Đà Nẵng thanh tra làm rõ việc các doanh nghiệp chuyển nhượng lại đất cho tư nhân để xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan theo quy định pháp luật.

Những nội dung trên được Kiểm toán Nhà nước đưa ta tại văn bản số 126/KTNN-TH ngày 3/5/2019 gửi UBND thành phố Đà Nẵng thông báo báo cáo kiểm toán của KTNN khu vực III về việc quản lý, sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Việt Hương/Báo đầu tư