18/04/2019

Hà Nội: Xử lý dứt điểm, không để phát sinh các vi phạm về trật tự xây dựng

Công tác quản lý trật tự xây dựng được TP. Hà Nội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, còn có một số quận, huyện để phát sinh vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng, quy mô lớn gây bức trong dư luận. Trước tình trạng này, UBND thành phố Hà Nội đã và đang chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để sớm giải quyết tình trạng này.

vi-pham-trat-tu-xay-dung-ha-noi

Nguồn: Internet

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố trong những năm vừa qua đã có những chuyển biến tích cực. Các công trình xây dựng đã được kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các vi phạm; các vi phạm trật tự xây dựng phức tạp, nổi cộm, gây bức xức dư luận quần chúng nhân dân đã dần được hạn chế; các vi phạm tồn đọng đã được rà soát, phân loại, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm xử lý, giải quyết; ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đô thị từng bước được nâng cao.

Các công trình vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng dần được giảm thiểu về số lượng (Tỷ lệ số công trình vi phạm/Tổng số công trình qua các năm 2016, 2017 và 2018 lần lượt là 13,5%; 10,99% và 5,20%) và quy mô phần vi phạm. Tỷ lệ số vi phạm tồn đọng, chưa xử lý dứt điểm/Tổng số vi phạm liên tục giảm mạnh (Tỷ lệ này qua các năm 2016, 2017 và 2018 lần lượt là 28,10%;18,01% và 9,76%)

Tuy nhiên, trên địa bàn Hà Nội còn có một số quận, huyện còn để phát sinh vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng, quy mô lớn do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, gây bức trong dư luận quần chúng nhân dân và được các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm, phản ánh.

Để từng bước hạn chế phát sinh vi phạm trật tự xây dựng tại các dự án khu đô thị mới, các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm, thậm chí không cho tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố đối với các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng cố tình vi phạm trật tự xây dựng để trục lợi; tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, lấn chiếm đất công, đất nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố; nâng cao vai trò người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của các lực lượng thanh tra chuyên ngành đất đai; xử lý các cán bộ, công chức được giao quản lý nhưng thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, trường hợp vi phạm nghiêm trọng giao Sở Tài nguyên & Môi trường phối hợp với Thanh tra Thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đối với các trường hợp xây dựng công trình làm hủy hoại, biến đổi mục đích sử dụng của đất lâm nghiệp, đất rừng, thành phố yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn, UBND huyện Ba Vì, các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung các kết luận thanh tra của cấp có thẩm quyền để xử lý dứt điểm đối với các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn Thành phố; Giao Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài nguyên & Môi trường, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả kế hoạch  Chương trình hành động của Thành phố; của Trung ương, kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền cơ sở về quản lý nhà nước đối với rừng và đất lâm nghiệp; Nâng cao nhận thức của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

Nhằm từng bước hạn chế tiến tới triệt tiêu các trường hợp siêu mỏng, siêu méo, UBND Thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo các quận, huyện, thị xã khẩn trương xử lý dứt điểm đối với các trường hợp nhà siêu mỏng siêu méo còn tồn đọng; giao các sở, ban, ngành của Thành phố tiếp tục đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố để hạn chế việc phát sinh các trường hợp siêu mỏng, siêu méo tại các dự án mở đường.

Không ngừng cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 khi thực hiện việc cấp phép xây dựng; Giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc sớm trình để phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết, các quy hoạch phân khu, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy chế quản lý quy họach kiến trúc, thiết kế đô thị để đáp ứng yêu cầu cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Việc này nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghệp trong việc xin cấp giấy phép xây dựng và thực hiện việc xây dựng công trình theo giấy phép xây dựng đã được cấp.

Nâng cao công tác tuyên truyền, nhận thức về quy định pháp luật trong hoạt động xây dựng nói chung và trật tự xây dựng nói riêng đối với từng cá nhân và các Chủ đầu tư trên địa bàn Thành phố. Qua thanh tra, kiên quyết xem xét, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra đối với các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân.

Sở Nội vụ, Thanh tra Thành phố, Sở Xây dựng, các sở, ban, ngành liên quan của Thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra công vụ, nhất là trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng tại UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Chinhphu.vn