08/03/2021

Hà Nội: Xem xét, thông qua Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 trước 15/3

Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có Văn bản số 97/TB-VP thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn về việc xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Diện tích nhà ở bình quân toàn TP Hà Nội hiện đạt 26,8 m2/người

Diện tích nhà ở bình quân toàn TP Hà Nội hiện đạt 26,8 m2/người

Văn bản nêu rõ, tiến độ xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở TP giai đoạn 2021 – 2025 đã chậm 2-3 tháng so với quy định phải ban hành. Do đó, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, khẩn trương hoàn thiện và báo cáo UBND TP xem xét, thông qua trước ngày 15/3.

Phó Chủ tịch UBND TP lưu ý, Kế hoạch phát triển nhà ở TP giai đoạn 2021 – 2025 phải được xây dựng trên cơ sở bám sát Chương trình phát triển nhà ở đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 19/6/2014, các chương trình, nghị quyết của Thành ủy, HĐND TP.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2016 – 2020 của TP đạt kết quả tốt, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Đến tháng 12/2020, diện tích nhà ở bình quân toàn TP đạt 26,8 m2/người, vượt sớm mục tiêu 26,3m2/người (đến năm 2020). Trong năm 2020, hoàn thành 5 dự án nhà ở xã hội với 550.281m2 sàn tương ứng với 5.348 căn hộ; 89 dự án nhà ở thương mại, tương ứng 6.571.944m2 sàn, 53.644 căn hộ; 5 dự án nhà ở tái định cư, tương ứng 154.270m2 sàn, 1.723 căn hộ. Đã tham mưu cho TP bố trí và gia hạn quỹ nhà tái định cư 2.876 căn hộ, thu hồi 2.474 căn hộ…

Thùy Anh/Kinh tế Đô thị