06/05/2021

Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản 3868/VP-ĐT (ngày 29-4-2021) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn về kế hoạch thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản 2021.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Ảnh minh họa

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 12-4-2021, Ban Chỉ đạo trung ương về Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản năm 2021. Mục tiêu của kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các chương trình về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2040; tăng cường trách nhiệm của các thành viên, bộ, ngành và địa phương liên quan trong việc triển khai chương trình, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản…

Theo đó, Ban Chỉ đạo trung ương về Chính sách nhà ở và thị trường bất động sản giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, gồm các bộ, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước; UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh…

Với thành viên UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan; theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến của thị trường và thực hiện các biện pháp xử lý để bình ổn thị trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong thực hiện đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn; tập trung triển khai các chương trình nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn; đẩy mạnh công tác cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ; bố trí đủ nguồn lực, kinh phí để hoàn thành việc xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương…

Tại văn bản 3868/VP-ĐT, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn giao Sở Xây dựng chủ trì, cùng các sở, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu cho UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ (như nêu trên); trong đó tham mưu việc phân công cụ thể cho các đơn vị thực hiện…

Dạ Khánh