30/09/2020

Hà Nội thống nhất chủ trương thực hiện công trình Km0

Thành phố thống nhất về chủ trương thực hiện công trình Km0 – là công trình văn hóa nhằm phát huy giá trị không gian, kích cầu du lịch và thu hút khách du lịch tới thăm Thủ Đô.

Chủ trì cuộc họp xem xét việc cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Lý Thái Tổ, lựa chọn phương án cột mốc Km0 chào mừng kỷ niệm Giải phóng Thủ đô 10/10/2020, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách Uỷ ban nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Sửu kết luận chỉ đạo như sau:

Cải tạo, chỉnh trang vườn hoa Lý Thái Tổ: Giao Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan sửa chữa, cải tạo, trùng tu những vị trí xuống cấp xung quanh vườn hoa Lý Thái Tổ bằng nguồn ngân sách quận, đảm bảo không ảnh hưởng đến kết cấu, mỹ quan xung quanh, phát huy giá trị không gian, thực hiện đúng quy định pháp luật và Thành phố, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí.

Thiết kế công trình cột mốc Km0 được giải nhất

Thiết kế công trình cột mốc Km0 được giải nhất

Lựa chọn phương án cột mốc Km0 chào mừng ngày 10/10/2020. Thống nhất về chủ trương thực hiện công trình Km0 – là công trình văn hóa nhằm phát huy giá trị không gian, kích cầu du lịch và thu hút khách du lịch tới thăm Thủ Đô.

Về cách thức thực hiện và vị trí đặt Km0, Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cần tiếp tục nghiên cứu kỹ, xin ý kiến các Hội chuyên gia theo các lĩnh vực để các Hội có ý kiến thống nhất, đề xuất một số vị trí đặt Km0 phù hợp nền văn hóa, du lịch, truyền thống, lịch sử nhiều năm của người dân Thủ đô để tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố tiếp tục xem xét, chỉ đạo.

Về phân cấp quản lý khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, các đơn vị liên quan nghiên cứu việc phân cấp quản lý khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ tập trung về 01 đầu mối là Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm; tham mưu, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

T.V/Lao động Thủ đô