07/03/2023

Hà Nội thành lập đơn vị làm chủ đầu tư dự án Bảo tàng Hà Nội

(KTVN) – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1141/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Quản lý thực hiện dự án 5 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Bảo tàng Hà Nội.

Bảo tàng Hà Nội (Ảnh: TL)

Theo đó, Phòng Quản lý thực hiện dự án 5 được cơ cấu là một phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội.

Bảo tàng Hà Nội lập biên bản bàn giao, gồm: Danh mục số lượng người làm việc được giao hiện có; kinh phí hoạt động; trang thiết bị làm việc; hồ sơ tài liệu, khối lượng công việc đã triển khai và đang thực hiện; sổ sách, chứng từ, công nợ, các quyền lợi, nghĩa vụ khác có liên quan do Ban Quản lý dự án Bảo tàng Hà Nội thuộc Bảo tàng Hà Nội đang quản lý để bàn giao về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội…

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội tổ chức tiếp nhận toàn bộ nguyên trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ tài liệu dự án và các vấn đề có liên quan khác của Ban Quản lý dự án Bảo tàng Hà Nội thuộc Bảo tàng Hà Nội để quản lý theo đúng quy định. Kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án Bảo tàng Hà Nội do Bảo tàng Hà Nội đã và đang thực hiện.

Tuyết Ngân