27/04/2022

Hà Nội tập trung xử lý các dự án chậm triển khai

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội yêu cầu UBND TP tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết, các kiến nghị sau giám sát, tái giám sát của HĐND thành phố để tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm tình trạng dự án chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn.

Trên cơ sở tăng cường kỷ cương trong quản lý đầu tư và quản lý sử dụng đất đai, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ đầu mối giải quyết, rõ quy trình trong giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý.

HĐND TP yêu cầu phải tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư đủ điều kiện, thúc đẩy các chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tập trung nguồn lực để triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng đất có hiệu quả. Kiên quyết xử lý dứt điểm đối với  dự án chậm thực hiện đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng còn tồn đọng;  trường hợp cố ý chây ì, tiếp tục vi phạm thì kiên quyết thu hồi dự án theo quy định.

Ngoài ra, HĐND TP cho rằng cần tiếp tục đôn đốc, giám sát đầu tư và yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, cam kết thời hạn sớm đưa dự án vào sử dụng theo tiến độ và quy định của pháp luật đối với các dự án đã giải phóng xong mặt bằng, đang xây dựng công trình hoặc đã xây dựng một phần nhưng đến nay đang ngừng thực hiện.

Đối với trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý  từng dự án theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai và các quy định pháp luật liên quan đối với trường hợp chây ì, tiếp tục vi phạm.

Bên cạnh đó tăng cường đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, tăng cường công tác kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đôn đốc từng chủ đầu tư dự án, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính; Rà soát các dự án nợ nghĩa vụ tài chính kéo dài, dự án nợ nghĩa vụ tài chính với số tiền lớn, chây ì không thực hiện.

Theo Nghị quyết cũng cần triển khai rà soát từng dự án chậm tiến độ, chậm triển khai do phải điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu mà đến nay chưa thực hiện xong để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có biện pháp xử lý dứt điểm;

Rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm, cụ thể từng dự án theo quy định pháp luật về quy hoạch và xây dựng đối với dự án xây dựng sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng, không có giấy phép xây dựng (đối với công trình phải có giấy phép xây dựng), vi phạm trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, Nghị quyết lưu ý không thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch theo đề nghị của chủ đầu tư khi chưa nghiên cứu, rà soát, báo cáo về sự phù hợp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu; không xem xét đề xuất điều chỉnh dự án, tham gia đấu giá, đấu thầu để thực hiện dự án đầu tư khác đối với các chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật đầu tư, quy hoạch, đất đai, thuế, xây dựng mà chưa khắc phục các vi phạm, chưa chấp hành các biện pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, HĐND TP Hà Nội yêu cầu tổ chức kiểm tra, thanh tra, làm rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan và có biện pháp xử lý nghiêm theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật đối với các dự án có các vi phạm pháp luật đất đai khác như sử dụng đất sai mục đích; cho thuê, cho mượn đất; chậm hoàn thành các thủ tục đất đai; chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đúng quy định, huy động vốn trái phép.

UBND các quận, huyện, thị xã cần thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng…; giám sát chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo sau thanh tra, kiểm tra; giám sát việc xử lý các vi phạm đối với chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm…

Thanh Xuân/VnEconomy