03/05/2019

Hà Nội tăng cường giám sát đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3561/VP-KGVX về việc tăng cường giám sát đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3008/VPCP-KGVX ngày 12-4-2019, về việc báo cáo hoạt động dịch vụ văn hóa, tâm linh. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ngành chức năng của địa phương tăng cường giám sát việc đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các công trình di tích văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa. Nguồn ảnh: kinhtedothi.vn

Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa. Nguồn ảnh: kinhtedothi.vn

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan liên quan làm rõ việc quản lý các hoạt động thương mại, dịch vụ, thu tiền công đức tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, địa điểm tâm linh gắn với các lễ hội nói chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp đơn vị liên quan triển khai thực hiện, báo cáo UBND TP và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

HP/Pháp luật và xã hội