12/12/2022

Hà Nội tạm cấp 22 tỷ cải tạo chung cư cũ

(KTVN) – Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 4900/QĐ-UBND tạm cấp kinh phí cho các quận: Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy để lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng, cải tạo lại các khu chung cư cũ năm 2022.

Theo đó, tổng kinh phí tạm cấp là 22,125 tỷ đồng, từ nguồn điều hành tập trung (kinh phí các nhiệm vụ quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành) đã giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Hà Nội ưu tiên cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

UBND các quận này có trách nhiệm bố trí kịp thời kinh phí, đồng thời, chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ chính sách, đúng mục đích. Trường hợp sử dụng không hết, UBND các quận hoàn trả ngân sách thành phố theo đúng quy định.

Trước đó UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng tham mưu, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định việc bố trí ngân sách đúng chủ trương của Thường trực HĐND TP; đồng thời hướng dẫn UBND các quận, huyện sử dụng kinh phí đúng mục đích và quy định. Sở Xây dựng quản lý, theo dõi, đôn đốc việc kiểm định chung cư cũ.

PV