31/05/2023

Hà Nội rà soát phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

(KTVN) – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 – 2025, định hướng giai đoạn 2026 – 2030. Trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ rà soát, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Theo đó, giai đoạn 2023 – 2025, TP Hà Nội đặt mục tiêu 100% tài sản công của Thành phố có phần mềm Cơ sở dữ liệu tập trung được cập nhật đầy đủ và chính xác theo quy định. 100% tài sản chuyên dùng của Thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, định mức.

Ảnh minh họa

Đẩy nhanh tiến độ rà soát, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố, đảm bảo đạt tỷ lệ tối thiểu 90% đối với các cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt mới.

Đặc biệt, chấm dứt tình trạng sử dụng tài sản công để cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định. 100% tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án.

Xử lý, khắc phục dứt điểm các vi phạm, tồn tại trong quản lý, sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của Thành phố giao cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý, khai thác trên cơ sở quy định của Trung ương và Thành phố.

ghiên cứu phương án khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường Vành đai 4 Thủ đô để tạo vốn phát triển hạ tầng giao thông. Tiếp nhận để quản lý và từng bước sử dụng, khai thác hiệu quả đối với 05 nhóm quỹ đất dự kiến khai thác giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030.

Về định hướng 2026-2030, TP đặt mục tiêu 100% tài sản công của Thành phố được thống kê, theo dõi và cập nhật đầy đủ, tập trung vào phần mềm Cơ sở dữ liệu tài sản công theo từng chuyên ngành. 100% cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước của Thành phố quản lý, sử dụng được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

100% quỹ đất thuộc 05 nhóm dự kiến khai thác giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030 được tiếp nhận, quản lý và có phương án sử dụng và khai thác hiệu quả.

100% quỹ đất cũ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sau khi di dời do không phù hợp với quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của HĐND TP được tiếp nhận và có phương án quản lý, sử dụng hiệu quả.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Tuyết Ngân