04/12/2018

Hà Nội muốn chi 663 tỉ đồng xây khu liên cơ quan mới

Theo UBND TP Hà Nội, Khu liên cơ quan Vân Hồ sẽ thành khu hành chính tập trung, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng trụ sở, tạo thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Sáng 4/12, kỳ họp 7 HĐND TP Hà Nội khóa XV khai mạc. Tại kỳ họp này UBND TP Hà Nội sẽ trình HĐND TP về việc cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm 2016-2020, trong đó đề cập đến việc xin phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu liên cơ quan Vân Hồ (quận Hai Bà Trưng) tại vị trí của Sở Xây dựng và một số cơ quan hiện tại.

Sở Xây dựng Hà Nội, nơi sẽ được đập bỏ để xây dựng khu liên cơ quan mới trị giá hơn 663 tỉ đồng

Sở Xây dựng Hà Nội, nơi sẽ được đập bỏ để xây dựng khu liên cơ quan mới trị giá hơn 663 tỉ đồng

Theo UBND TP Hà Nội, Khu liên cơ quan Vân Hồ được xây dựng với mục tiêu hình thành khu hành chính tập trung của thành phố, góp phần tiết kiệm quỹ đất và trụ sở làm việc, nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng trụ sở, tạo thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Qua đó, giúp người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có liên quan tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi đến liên hệ, giải quyết công việc.

Dự án này sẽ được giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Hà Nội làm chủ đầu tư trên diện tích khoảng 7.441 m2, mật độ xây dựng 50% với sáu tầng nổi, một tầng mái và ba tầng hầm. Tổng mức đầu tư dự án 663,180 tỉ đồng, cơ cấu từ nguồn vốn do ngân sách thành phố và vốn do ngành điện đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện đến công trình theo quy định của luật điện lực.

Thẩm tra tờ trình này của UBND, HĐND TP Hà Nội cho biết dự án phù hợp quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chi tiết quận Hai Bà Trưng, quy hoạch sử dụng đất, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cũ Hà Nội. Dự án cũng không trùng lặp với các chương trình, dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư đủ điều kiện triển khai.

Theo HĐND TP, dự án không sử dụng vốn vay, không làm tăng nợ của Chính phủ và thành phố. Dự án không gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh và có ý nghĩa tích cực đến việc cải cách hành chính, sắp xếp trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước thành phố.

HĐND TP Hà Nội cũng cho rằng đây là công trình trụ sở cơ quan nhà nước, do cơ quan nhà nước quản lý và tổ chức thực hiện. Vì vậy, dự án không phù hợp ưu tiên thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

HĐND TP Hà Nội đề nghị làm rõ nhiều vấn đề đối với dự án khu liên cơ quan Vân Hồ. HĐND TP đề nghị UBND TP Hà Nội làm rõ sự phù hợp giữa thời gian triển khai dự án với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và khả năng huy động các nguồn vốn khác đối với dự án.
Trọng Phú/Pháp luật TPHCM