16/02/2022

Hà Nội lập tổ công tác rà soát quy hoạch, quỹ đất phát triển nhà ở

Tổ công tác liên ngành của TP Hà Nội sẽ tổng hợp thông tin về quy hoạch, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở; cân đối bảo đảm phù hợp các chỉ tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045.

Rà soát quỹ đất phát triển nhà ở

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ Tổ công tác liên ngành của TP xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045.

Theo quyết định trên, Tổ trưởng Tổ công tác là ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội. Tổ phó thường trực là ông Luyện Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Các Tổ phó còn lại là ông Nguyễn Ngọc Tú, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc; Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường; Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Tiến Thiết.

Tổ công tác liên ngành của TP Hà Nội sẽ tổng hợp thông tin về quy hoạch, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở…

Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng đánh giá kết quả phát triển nhà ở trên địa bàn theo Chương trình phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2012-2020, qua đó xác định tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác phát triển nhà ở đối với từng loại hình phát triển nhà ở.

Căn cứ vào các quy định, Tổ công tác được giao đề xuất biện pháp tháo gỡ về cơ chế, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, tài chính, tín dụng… để đưa vào nội dung Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.

Đồng thời, Tổ công tác còn có nhiệm vụ tổng hợp thông tin về quy hoạch, rà soát quỹ đất phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở; cân đối bảo đảm phù hợp các chỉ tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045, Chương trình, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của TP đến năm 2030; dự báo nhu cầu và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.

Ngoài ra, Tổ công tác cũng có nhiệm vụ góp ý xây dựng, hoàn thiện nội dung và dự thảo Chương trình phát triển nhà ở TP giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045 đảm bảo sự thống nhất với định hướng Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.

Xây dựng thêm 44 triệu m2 nhà ở

Trước đó, nhằm đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở, UBND TP Hà Nội phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, xác định rõ vị trí, khu vực, diện tích đất phát triển nhà ở, nguồn vốn… làm căn cứ để huy động nguồn lực đầu tư, đồng thời giúp kiểm soát chặt chẽ sự phát triển của thị trường bất động sản.

Mục tiêu giai đoạn 2021-2025 TP Hà Nội sẽ xây dựng được 44 triệu m2 sàn nhà ở

Căn cứ theo kế hoạch đề ra, TP Hà Nội đặt chỉ tiêu phát triển thêm 44 triệu m2 sàn nhà ở giai đoạn 2021-2025. Trong đó, nhà ở xã hội 1,25 triệu m2, nhà tái định cư 560.000 m2, nhà ở thương mại 19,69 triệu m2, nhà ở riêng lẻ 22,5 triệu m2. Tỉ lệ diện tích nhà ở cho thuê trong các dự án nhà ở xã hội phải đạt tối thiểu 30% tổng diện tích sàn và diện tích nhà ở bình quân toàn TP đạt 29,5 m2 sàn/người.

Để thực hiện mục tiêu trên, dự kiến TP sẽ sử dụng nguồn tiền thu được từ quỹ đất dành cho nhà ở xã hội ở dự án nhà ở thương mại, khu đô thị ưu tiên xây dựng nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, TP cũng tập trung rà soát quỹ đất, đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho phát triển nhà ở, những dự án chậm triển khai sẽ thu hồi. Trong quá trình triển khai thực hiện căn cứ trên nhu cầu thực tế để cân đối, cơ cấu các loại hình nhà ở phân bổ phù hợp từng khu vực dân cư, tránh tình trạng tập trung quá cao một loại hình nhà ở trên một khu vực.

Ninh Phan/Tiền Phong