12/05/2023

Hà Nội lập quy hoạch chi tiết khai thác quỹ đất hai bên Vành đai 4 – Vùng Thủ đô

(KTVN) – UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 05/5, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Trong giai đoạn đến 2025, thành phố sẽ thực hiện rà soát, lập phương án sử dụng đất, phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị trực thuộc sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo quy định của Chính phủ.

Phối cảnh đường Vành đai 4

Cùng với đó, sẽ rà soát các dự án nông nghiệp kết hợp với thương mại, dịch vụ, các dự án du lịch có yếu tố tâm linh, dự án xây dựng công trình trên không, công trình ngầm… để điều chỉnh, đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành và triển khai hiệu quả Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội thành phố; xây dựng đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án đường giao thông trọng điểm để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định.

Bên cạnh đó, sẽ đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; các Quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh còn lại chưa phê duyệt; Quy hoạch khai thác có hiệu quả quỹ đất hai bên bờ sông Hồng và sông Đuống; Quy hoạch xây dựng, cải tạo lại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố; Chương trình phát triển đô thị thành phố Hà Nội.

Thành phố cũng tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập quy hoạch chi tiết hai bên các tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, Vành đai 5 – Vùng Thủ đô để khai thác hiệu quả quỹ đất phụ cận các dự án hạ tầng kỹ thuật và hai bên đường tuyến đường để đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho ngân sách.

Cùng với đó, thành phố sẽ hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất; hoàn thiện cơ chế xác định giá đất; cơ chế, chính sách tài chính về đất đai; hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất; hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp…

Tuyết Ngân