02/06/2021

Hà Nội lập Ban chỉ đạo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô tầm nhìn 2050

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 1/6, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Quyết định 2410/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thành phố chỉ đạo tổ chức lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh là Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn là Phó Trưởng ban Thường trực, chỉ đạo đồng bộ Quy hoạch thành phố, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải là Phó Trưởng ban chỉ đạo và các thành viên thường trực Ban Chỉ đạo gồm: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn, Thường trực Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Nguyễn Trúc Anh, Thường trực Ban chỉ đạo lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4359-image001-2370

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai, tham mưu giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đơn vị tư vấn, phản biện trong quá trình triển khai lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch về việc triển khai công tác lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Tại văn bản 129/QĐ-UBND, ký ngày 25/5/2021, lãnh đạo thành phố cho biết, việc điều chỉnh là cần thiết do trong 10 năm qua, một số quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đô thị đã được sửa đổi, bổ sung, ban hành mới. Bên cạnh đó đã có sự điều chỉnh về chiến lược phát triển kinh tế – xã hội cấp quốc gia, cấp vùng, ảnh hưởng tới tính chất, chức năng, định hướng phát triển Thủ đô.

Mục tiêu việc điều chỉnh lần này là nhằm triển khai đồng thời, bảo đảm lồng ghép thống nhất các nội dung với quy hoạch thành phố Hà Nội đang triển khai, tránh trường hợp thiếu sự đồng bộ thống nhất, phải điều chỉnh sau này.