06/04/2022

Hà Nội: Kiến nghị thu hồi hơn 1.800 ha đất dự án chậm triển khai

Cơ quan chức năng đã kiến nghị UBND TP Hà Nội thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất với 29 dự án với tổng diện tích 1.844,3 ha.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND TP về các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố.

Một dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội

Báo cáo về kết quả thanh tra, kiểm tra đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, UBND TP cho hay, Hà Nội đã chỉ đạo Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành phố và UBND cấp huyện rà soát, kiểm tra đối với 135 dự án.

Kết quả có 11 dự án đang triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh; 12 dự án đề nghị loại bỏ khỏi danh sách do trùng lặp, nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu khi chưa có ý kiến của UBND TP; 38 dự án đã chấm dứt hoạt động dự án theo quy định; 74 dự án UBND TP đã có kế hoạch số 235 ngày 21/10/2021 giao Sở KH-ĐT tiếp tục kiểm tra, rà soát, đề xuất xử lý.

Với các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, UBND TP chỉ đạo Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thành phố và UBND cấp huyện thanh tra, kiểm tra đối với 404 dự án.

Kết quả cho thấy, 96 dự án với diện tích 290,9 ha đất, sau thanh tra, chủ đầu tư đã chủ động khắc phục các vi phạm pháp luật đất đai, đề nghị đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai, sử dụng đất có vi phạm; kiến nghị trình UBND TP thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất 29 dự án với tổng diện tích 1.844,3 ha đất.

60 dự án với tổng diện tích ̣95 ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, UBND TP quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng. Chủ đầu tư phải nộp thêm cho nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng.

Ngoài ra, có 63 dự án với tổng diện tích 1.426,1 ha đất chậm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; 20 dự án chậm hoàn thành việc thực hiện nghĩa vụ tài chính; 136 dự án có các vi phạm khác, đã kiến nghị và đề xuất các biện pháp xử lý cụ thể tại kết luận thanh tra đối với từng dự án.

Tại báo cáo, UBND TP cũng chỉ ra một số dạng vi phạm của các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm chủ yếu.

Cụ thể như, dự án đã có quyết định chủ trương (chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, văn bản giao chủ đầu tư nghiên cứu hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương), nhưng chưa được nhà nước nước giao đất, cho thuê đất, chậm triển khai hoặc không triển khai thực hiện.

Dự án không thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, để kéo dài nhiều năm, chủ đầu tư không liên hệ, không phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện.

Ngoài ra, có các dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa vào sử dụng…

Về kiến nghị, đề xuất, UBND TP đề nghị HĐND TP xem xét, ban hành Nghị quyết chuyên đề về biện pháp giải quyết, tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn.

An ninh Thủ đô