19/11/2021

Hà Nội: Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 4866/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 về phê duyệt đề cương nhiệm vụ Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư. Thời gian thực hiện khảo sát từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021.

Theo đó, UBND thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Mê Linh tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, các nội dung công việc được phân công; tổng hợp, tổ chức nghiệm thu các sản phẩm, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

UBND thành phố cho biết, Hà Nội là địa phương sớm hình thành các khu đô thị mới và phát triển nhanh so với cả nước. Sau khi mở rộng địa giới hành chính (từ năm 2008 đến nay), Hà Nội đã có hơn 350 khu đô thị với quy mô khoảng 2.500ha. Công tác phát triển các khu đô thị đã góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tạo lập diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng sống của người dân… Nhiều dự án khu đô thị hiện được chủ đầu tư quan tâm, bố trí quỹ đất cây xanh, không gian công cộng chiếm tỷ lệ lớn trong quỹ đất xây dựng, góp phần tạo không gian sống thư giãn cho người dân.

Tuy nhiên, công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại một số bất cập, như nhiều khu đô thị đầu tư kéo dài, chậm hoàn thành, chậm bàn giao hoặc bàn giao về cho chính quyền địa phương quản lý không đồng bộ; việc tổ chức cung ứng dịch vụ đô thị cho cư dân trong một số khu đô thị như cấp điện, cấp nước, vệ sinh môi trường, dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, vui chơi giải trí… còn chưa tốt.

Đồng thời, việc quản lý đất đai, việc đầu tư và quản lý, khai thác hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, việc kết nối hạ tầng khu đô thị với các khu vực xung quanh, việc quản lý đầu tư, quản lý kiến trúc và cấp phép đầu tư xây dựng theo quy hoạch… không đầy đủ, thiếu đồng bộ, không rõ trách nhiệm.

Một số khu đô thị tổ chức cộng đồng dân cư, hệ thống chính trị – hành chính như thành lập Ban quản trị nhà chung cư, quản lý cư dân trong khu đô thị, đặt tên đường , phố trong khu đô thị, thành lập và kiện toàn tổ dân phố, lập mới hoặc kiện toàn các tổ chức chính trị – xã hội… không kịp thời. Nhiều khu đô thị được hình thành có mật độ dân cư tập trung cao, trong khi đó các tổ chức đoàn thể, chính trị giúp chính quyền địa phương về quản lý dân cư tại địa bàn (tổ dân phố, chi bộ Đảng, ban công tác mặt trận và các chi hội đoàn thể) còn chưa kịp hoàn thiện theo số dân mới tăng lên. Việc xây dựng đời sống văn hoá, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong các khu đô thị mới còn có những hạn chế, chậm bắt kịp và hoà đồng với các khu đô thị cũ. Công tác quản lý trật tự xã hội, việc theo dõi, quản lý dân cư của địa phương gặp khó khăn; chưa có can thiệp hiệu quả của chính quyền địa phương khi xảy ra mâu thuẫn trong đời sống xã hội tại các khu đô thị.

Do đó, việc triển khai nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư” là cần thiết để giúp các cơ quan quản lý Nhà nước có cơ sở ban hành chính sách hiệu quả trong vận hành các khu đô thị; hướng dẫn, quản lý các chủ đầu tư, các ban quản trị trong vận hành các khu đô thị; giúp người dân trong các khu đô thị xây dựng nếp sống văn minh, phù hợp với cuộc sống tại các khu đô thị. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản trị, vận hành các khu đô thị sau đầu tư từ phương diện của cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp…

Độc giả có thể xem toàn văn Quyết định 4866/QĐ-UBND tại đây.

PV