10/06/2020

Hà Nội: Gỡ vướng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản 2290/UBND-KT về việc xử lý vướng mắc về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đối với đất phi nông nghiệp, trường hợp UBND cấp huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một phần; hoặc UBND cấp huyện chưa triển khai được phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng quyết định phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa quá 12 tháng thì tiếp tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo giá đất đã được phê duyệt, bảo đảm tính kế thừa và thống nhất trong cùng dự án.

Trường hợp quyết định phê duyệt giá đất đã quá 12 tháng kể từ khi ban hành nhưng UBND cấp huyện chưa ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND cấp huyện tổ chức khảo sát kỹ và đánh giá biến động giá đất trên thị trường khu vực. Nếu có biến động, UBND cấp huyện đề xuất xác định lại giá đất làm căn cứ tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Đối với đất nông nghiệp, tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Mục 1, văn bản 10114/UBND-TNMT ngày 25-12-2014 của UBND thành phố.

Dạ Khánh/Hà Nội mới