09/05/2023

Hà Nội dự kiến chi khoảng 1.800 tỷ đồng phục dựng Điện Kính Thiên

(KTVN) – TP Hà Nội đã rà soát, dành nguồn lực để bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc các công trình tiêu biểu, các công trình lịch sử, văn hóa tại nội đô, trong đó dự kiến chi khoảng 1.800 tỷ đồng để phục dựng Điện Kính Thiên.

Ban Chỉ đạo Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025” cho biết, thành phố đã xác định rà soát, dành nguồn lực bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc các công trình tiêu biểu, các công trình lịch sử, văn hóa tại nội đô.

Các công trình này gồm: Khu vực Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Lịch sử quân sự, cột cờ Hà Nội; khu vực Công viên lịch sử khảo cổ Hoàng Diệu, Điện Kính Thiên và cụm công trình phụ cận; khu vực cầu Long Biên và 131 vòm cầu dẫn đường sắt phía Nam cầu Long Biên,…

Theo đó, dự kiến, thành phố sẽ bố trí 798 tỷ đồng thực hiện dự án bảo tồn khu vực khảo cổ học số 18 phố Hoàng Diệu; 1.800 tỷ đồng thực hiện dự án phục dựng Điện Kính Thiên; 136 tỷ đồng thực hiện dự án nhà trưng bày Hoàng cung Thăng Long thuộc Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Phối cảnh dựng 3D bộ mái điện Kính Thiên thời Lê Sơ

Nguồn kinh phí này được bố trí theo Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/9/2021 và Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND TP Hà Nội. Bên cạnh đó, thành phố cũng hoàn thành nghiên cứu quy hoạch khu thành Cổ Loa nhằm phát huy giá trị di tích, gắn với phát triển du lịch.

Mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì cuộc họp giao ban về kết quả triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di sản Hoàng thành Thăng Long và khu di tích Cổ Loa đến hết quý I/2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trong đó, Bí thư Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án tái hiện Điện Kính Thiên. Theo ông, việc triển khai thực hiện phải bảo đảm nguyên tắc dựa trên cơ sở khoa học và đồng thuận cả trong nước và quốc tế. Mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025 phải hoàn thành đầy đủ các hồ sơ, thủ tục, chuẩn bị trước những vật liệu quan trọng để khởi công xây dựng vào đầu nhiệm kỳ tới.

Quang Tuyền