12/02/2023

Hà Nội: Đẩy mạnh việc quản lý các công trình công cộng tại khu đô thị

(KTVN) – UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì rà soát, đánh giá thực trạng công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội trên địa bàn.

Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chuyên đề: “Giải pháp đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng các công trình công cộng tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, thành phố yêu cầu phân công rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, lĩnh vực; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm, không xử lý dứt điểm. Đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật nếu có và đề xuất các biện pháp khắc phục.

Cụ thể, thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì rà soát, đánh giá thực trạng công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội trên địa bàn, trên cơ sở đó đề xuất địa điểm, nguồn vốn, cơ chế chính sách, báo cáo về Sở KH&ĐT để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh việc xây dựng đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội tại các khu đô thị trên địa bàn.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì rà soát, đánh giá thực trạng công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội trên địa bàn TP Hà Nội

Thành phố yêu cầu sở QH&KT khi thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở phải đảm bảo bố trí đầy đủ tỷ lệ quỹ đất dành để xây dựng các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu của người dân tại dự án và khu vực xung quanh.

Đối với việc lập, thẩm định quy hoạch các khu chung cư cũ, các dự án di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi các khu vực đông dân cư, cần cân đối quỹ đất, dành tỷ lệ diện tích đất hợp lý cho việc đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình công cộng khác, góp phần cải thiện không gian kiến trúc cảnh quan, môi trường và nâng cao chất lượng sống cho người dân tại khu vực dự án.

Thành phố cũng nêu cụ thể trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ dự án và xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng cho UBND các quận, huyện, thị xã và các sở ngành liên quan. Trong đó, đối với các trường hợp cố tình chây ì, không triển khai hoặc chậm triển khai đầu tư xây dựng các công trình (đặc biệt là các công trình công cộng, hạ tầng xã hội), vi phạm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, phải kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, thu hồi đất, thu hồi dự án theo quy định để tổ chức lựa chọn chủ đầu tư khác thực hiện hoặc giao UBND cấp huyện thực hiện đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Đồng thời, UBND thành phố giao Sở TN&MT tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với các dự án khu đô thị, khu nhà ở, dự án đầu tư xây dựng các công trình   công cộng, công trình hạ tầng xã hội đã thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất nhằm phát hiện các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất đai với ngân sách nhà nước; hoàn tất hồ sơ thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định; trường hợp vi phạm đến mức phải thu hồi đất, thu hồi dự án báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Tuyết Ngân