19/11/2021

Hà Nội xin ý kiến Bộ Xây dựng về Quy hoạch đô thị sông Hồng

Lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, hiện 2 đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và sông Đuống đang xin ý kiến Bộ Xây dựng để hoàn chỉnh hồ sơ. Mục tiêu đến cuối năm 2021, đầu năm 2022 trình UBND thành phố phê duyệt.

Chiều 18/11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình số 05 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” chủ trì hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình năm 2021.

Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trúc Anh cho biết, đối với công tác quy hoạch, đã có 36/38 đồ án quy hoạch phân khu đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt (tỷ lệ 94,7%).

UBND thành phố đã phê duyệt 6 đồ án quy hoạch phân khu nội đô, còn 2 đồ án Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và sông Đuống hiện đang xin ý kiến Bộ Xây dựng để hoàn chỉnh hồ sơ, mục tiêu đến cuối năm 2021, đầu năm 2022 trình UBND thành phố phê duyệt.

Trong 31 quy hoạch phân khu thuộc 5 đô thị vệ tinh, Sở Quy hoạch Kiến trúc đã báo cáo UBND thành phố 6 đồ án; đang triển khai lập, báo cáo cấp có thẩm quyền 25 nhiệm vụ quy hoạch phân khu. Tiến độ triển khai nhiệm vụ và dự toán quy hoạch xây dựng vùng huyện khi còn 3/14 huyện chưa có hồ sơ đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc góp ý. Bên cạnh đó, 17/18 huyện, thị xã đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã với số đồ án đã hoàn thành phê duyệt là 331/341 (tỷ lệ 97%).

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, công tác quy hoạch cần phải tính toán kỹ lưỡng để tạo tiền đề cho sự phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại như mục tiêu tổng quát trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố đã đề ra…

Với vai trò là đơn vị thường trực của Chương trình số 05, Sở Quy hoạch Kiến trúc cần phát huy vai trò thường trực, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ chính trị được đề ra trong chương trình, yêu cầu các đơn vị chưa xây dựng được kế hoạch quy hoạch, sớm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Đối với quy hoạch vùng của 3 huyện bị chậm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc làm rõ tiến độ của lập quy hoạch phân khu, thời gian hoàn thành để kịp thời tháo gỡ những khó khăn nếu có, bảo đảm tiến độ đề ra.

Ông Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu các đơn vị cần phân kỳ mục tiêu thực hiện cho từng giai đoạn để các chương trình bám sát, phù hợp với tình hình thực tế. Sở Quy hoạch Kiến trúc cần nghiên cứu, có lộ trình cụ thể để báo cáo với Thành ủy, Chính phủ, Bộ Chính trị về Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.