17/09/2018

Hà Nội chuyển đổi mục đích sử dụng 180 ha đất giai đoạn 2003 – 2016

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa cho biết, tính đến hết năm 2016, trên địa bàn TP Hà Nội có 69 dự án với tổng diện tích 180 ha đất của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước (DNNN), nhà đất có vị trí đắc địa đã được chuyển đổi. 

08_qkhk

 

Trong đó, có 58 dự án đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền gần 12.969 tỷ đồng; 6 dự án đã được xác định nghĩa vụ phải nộp là 1.869 tỷ đồng, chủ đầu tư đã nộp một phần tiền sử dụng đất, tiền thuê đất vào ngân sách nhà nước với số tiền là 545 tỷ đồng; số tiền còn phải nộp hơn 1.324 tỷ đồng; 5 dự án chưa xác định nghĩa vụ tài chính hoặc đang trình UBND TP Hà Nội phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan nhà nước, DNNN, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác thực hiện theo chủ trương, kế hoạch của Trung ương (các quyết định của Thủ tướng Chính phủ) và địa phương liên quan đến việc di dời cơ sở ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội.

Khánh Ngọc/Báo Đấu thầu