06/12/2022

Hà Nội chính thức bãi bỏ Quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5

(KTVN) – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4816/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 về việc bãi bỏ Quyết định số 5269/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 của UBND thành phố về việc điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây).

Hà Nội chính thức bãi bỏ Quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5

Sau loạt kết luận điều tra của các ngành chức năng, ngày 01/12, UBND Thành phố Hà Nội đã chính thức bãi bỏ quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5.

Vụ khiếu kiện liên quan đến việc điều chỉnh tên người sử dụng đất tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco 5 đã đi đến hồi kết khi Hà Nội chính thức ra quyết định bãi bỏ quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất do ông Nguyễn Quốc Hùng, Nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố ký trước đó.

Theo Quyết định số 4816/QĐ-UBND do ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ký ngày 01/12/2022, lý do bãi bỏ là theo báo cáo của Thanh tra Thành phố số 3271/BC-TTTP-P2 ngày 24/8/2022 và chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 9006/VP-TNMT ngày 8/9/2022, Thông báo số 527/TB-VP ngày 25/10/2022.

Quyết định số 4816/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội vừa ban hành

Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 – CTCP và Công ty CP phát triển địa ốc Cienco 5 có trách nhiệm thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo số 527/TB-VP ngày 25/10/2022 và các Văn bản của UBND Thành phố có liên quan.

UBND huyện Thanh Oai có trách nhiệm công khai Quyết định; Giám sát việc quản lý sử dụng đất và chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương theo đúng quy định.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Thanh tra Thành phố, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện theo các chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 9006/VP-TNMT ngày 8/9/2022, Thông báo số 527/TB-VP ngày 25/10/2022 và các Văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố có liên quan.

Trước đó, thông tin trên báo chí liên quan đến vụ khiếu kiện, theo đó, ngày 25/11/2020, ông Nguyễn Quốc Hùng – nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ký Công văn số 5269 với nội dung điều chỉnh lại tên người sử dụng đất tại các Khu đô thị Thanh Hà A, B và Mỹ Hưng (thuộc huyện Thanh Oai và quận Hà Đông) cho một chủ đầu tư khác. Chủ đầu tư của dự án là Công ty Cổ phần Địa ốc Cienco5 sau đó đã có đơn kêu cứu khẩn cấp và khiếu nại về Quyết định 5269 gửi các cơ quan chức năng ở cả Trung ương và địa phương.

Để xử lý dứt điểm vụ việc, UBND Thành phố Hà Nội quyết định lập Đoàn thanh tra để kiểm tra và rà soát tổng thể Dự án. Tại Kết luận Thanh tra số 3271/BC-TTTP-P2 ngày 24/8/2022, Thanh tra Thành phố đã nêu rõ nhiều tồn tại, hạn chế. Qua đó, Thanh tra Thành phố kiến nghị UBND Thành phố, các Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường tham vấn ý kiến các cơ quan Trung ương, Tổng cục An ninh, Bộ Công an về một số nội dung liên quan đến Dự án BT đường trục phía Nam. Đồng thời, kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND Thành phố tạm dừng Quyết định 5269/QĐ-UBND.

Ngày 7/11/2022, UBND Thành phố Hà Nội đã  ban hành Quyết định số 4301/QĐ-UBND về việc tạm dừng thực hiện quyết định điều chỉnh tên người sử dụng đất tại Khu đô thị Thanh Hà A, B và Khu đô thị Mỹ Hưng thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai.

Theo các chuyên gia và giới luật sư, đây là chuyện không lấy làm lạ, bởi trước đó, nhiều người từng nhận định, đây là quyết định vội vàng và Hà Nội cần phải xem xét lại; câu chuyện bồi thường chắc chắn phải được đặt ra. Việc điều chỉnh đã trực tiếp gây ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, mà từ năm 2008 đến nay, Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 đã bỏ không ít tiền của và công sức.

Dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây được đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT với tổng vốn đầu tư hơn 6.067 tỷ đồng. Nguồn kinh phí đầu tư được đối ứng bằng tiền sử dụng đất của 3 dự án: Khu đô thị Thanh Hà A (195,5ha), Khu đô thị Thanh Hà B (193,22ha), Khu đô thị Mỹ Hưng (182ha). Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 (Cienco5 Land) làm chủ đầu tư.

Dự án được triển khai từ năm 2008, đến nay, mới thi công được 19,9km, đạt khoảng gần 50% khối lượng dự án BT theo hợp đồng đã ký. Dự án đã chậm hơn 9 năm so với thời gian thực hiện dự án theo Hợp đồng.

Việt Khoa