07/05/2019

Hà Nội: Chấm dứt dự án bãi đỗ xe tại Láng Hạ – Thanh Xuân

UBND TP. Hà Nội vừa có quyết định chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án Cống hóa mương thoát nước tại ô đất 11.4-ĐX tuyến mương Láng Hạ – Thanh Xuân để làm bãi đỗ xe. Trước đó, Dự án được giao cho Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 41 thực hiện theo Giấy chứng nhận đầu tư cấp ngày 9/1/2008.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

TP. Hà Nội cho biết, lý do chấm dứt hoạt động là do chức năng sử dụng đất của Dự án theo quy hoạch đã thay đổi, không còn là chức năng bãi đỗ xe. Mặt khác, Dự án cũng không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện.

Hải Bình/Báo Đấu thầu