29/12/2021

Góp ý xây dựng Luật Đất đai với tầm nhìn dài hạn

Ngày 28/12, Bộ TN-MT đã tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến về Tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) với 19 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam. Tại điểm cầu Hà Nội, hai Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Minh Ngân và Nguyễn Thị Phương Hoa đồng chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Minh Ngân điều hành hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Lê Minh Ngân cho biết, theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Luật Đất đai của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ TN-MT đã nghiên cứu, chuẩn bị nội dung Dự thảo Luật Đất đai. Ngày 3-12, bộ đã gửi dự thảo luật và tờ trình để lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

Thứ trưởng đề nghị, các địa phương tập trung thảo luận cụ thể và làm sâu sắc hơn về những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai tại địa phương; những bài học kinh nghiệm và các giải pháp cụ thể để khắc phục, đặc biệt là các giải pháp, chính sách đột phá cần phải có để quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả, bền vững tài nguyên, tài sản đất đai…

Đại diện các địa phương cũng được đề nghị cho ý kiến về bố cục mới của dự thảo luật và một số định hướng dự kiến sửa đổi cụ thể trong Dự thảo Luật Đất đai; những nội dung khác chưa được đề cập đến trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhưng đã phát sinh trên thực tiễn tại các địa phương hoặc những chính sách cần phải tính đến để Luật Đất đai có được tầm nhìn dài hạn.

Tại hội nghị, đại biểu 19 tỉnh, thành miền Nam cơ bản nhất trí với đánh giá tổng kết thi hành Luật Đất đai của Bộ TN-MT và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ xây dựng. Cũng đã có nhiều ý kiến về 11 nội dung của dự thảo còn có quan điểm khác nhau về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất; cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Ghi nhận các ý kiến góp ý của các địa phương, Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Minh Ngân cho biết, Tổ Biên tập xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ nghiêm túc tiếp thu, phân tích và tổng hợp để bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai.

Trước đó, Bộ TN-MT đã tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến về tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) với các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung. Sau khi tập hợp ý kiến, hoàn thiện dự thảo, Bộ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu về dự án luật tại kỳ họp của Quốc hội vào tháng 5-2022.

Anh Phương/Sài Gòn giải phóng