14/10/2023

Giải thưởng quốc tế SIP Planning Awards 2023: Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đạt giải Bạc

Trong số gần 100 đồ án quy hoạch của các quốc gia trên thế giới tham dự, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Ban Tổ chức Giải thưởng quốc tế SIP Planning Awards 2023 lựa chọn trao giải Bạc.

Giải thưởng quốc tế SIP Planning Awards 2023 là giải thưởng danh giá quốc tế về quy hoạch do tổ chức có uy tín trên thế giới “Singapore institute of planners” chủ trì đánh giá và xét chọn trao giải. Giải thưởng nhằm tôn vinh giá trị, chất lượng, ý tưởng và tầm nhìn của các đồ án quy hoạch tham dự giải.

Trong số gần 100 đồ án quy hoạch của các quốc gia trên thế giới tham dự Giải thưởng quốc tế SIP Planning Awards 2023. Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã xuất sắc đạt điểm cao và được Ban Tổ chức lựa chọn trao giải Bạc.


Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Singapore cùng PGS.TS. KTS Trần Trọng Hanh chủ nhiệm Đồ án và Chủ tịch Hội Quy hoạch Singapore chụp ảnh tại Lễ trao giải. Ảnh thainguyen.gov.vn

Điều này cho thấy, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên đã bảo đảm chất lượng cao, thể hiện tư duy tầm nhìn và giá trị thực tiễn cao, mang tầm quốc tế.

Thái Nguyên là tỉnh thứ 5 trong toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh có tầm quan trọng đặc biệt, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Quy hoạch tỉnh xác định mục tiêu tổng quát: Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện, trở thành một trong những tỉnh phát triển ở miền Bắc.

Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội.

Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao; trung tâm giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất…

Tầm nhìn đến năm 2050, phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, xanh, thông minh, có bản sắc rõ ràng; là một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước; nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng.

PV